Foto: Pixabay.

Nov 19, 2018

Små företag tvingas agera bank till storföretagen


Nu har 34 bolag anslutit sig till Föreningen för sunda affärstransaktioner, initiativet som syftar till att korta betaltider och förbättra leverantörernas likviditet.

-  Det är glädjande att vi redan nu har en stor anslutning från ett flertal bolag från olika sektorer, och fler bolag väntas ansluta sig till initiativet inom kort. Föreningen skall ses som en källa till information om hur bolagen kan arbeta mer hållbart i denna fråga. Det finns ett stort intresse och ett brett stöd från näringslivet, säger Anna Winblad von Walter, Generalsekreterare för föreningen

Det finns exempel på företag, som utfrån sett, har en dominerande roll på marknaden och därigenom utnyttjar sin ställning genom att förlänga betaltiderna. I praktiken innebär att små företag tvingas agera bank till storföretagen.

Långa betaltider skapar likviditetsproblem hos leverantörsföretag. Idag dräneras små- och medelstora företag på likviditet och därmed försvåras deras möjlighet att växa och anställa.

Frågan om rimliga betaltider mellan företag är en central fråga för att stärka svensk konkurrenskraft, produktivitet och tillväxt. Arbetet med en plattform för självreglering och en etisk uppförandekod kring betaltider har pågått under en längre tid. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har vid upprepade tillfällen uppmanat näringslivet att hitta fram till en lösning för att korta de allt längre betaliderna istället för att lagstifta. 

- Det här har varit en av mina prioriterade frågor under mandatperioden, det är glädjande att se att så många bolag på så kort tid har anslutit sig till uppförandekoden. Sunda affärsrelationer mellan företag är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv, säger Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister.

- Detta handlar i första hand om att främja tillväxt och konkurrenskraft. Det är något som de nu anslutna bolagen visar att man vill vara en del av. Att betala i tid och stödja sunda affärsrelationer är en smart framtidsstrategi för konkurrenskraftiga företag, säger Anders Persson, ordförande för Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet

De företag som hittills anslutit sig är; 
Volvo Car Corporation, Scania CV AB, Skanska Sverige AB, Telia Sverige AB, Telia Company AB, Scanova AB, Cygate AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson AB, Datacenter i Rosersberg AB, Datacenter i Mjärdevi AB, SAS Sverige AB, Scandinavian Airlines System (Denmark - Norway - Sweden), SAS Cargo Sweden AB, SAS Ground Handling Sweden AB, SAS Oli Sweden AB, Vattenfall AB, ICA Sverige AB, Atlas Copco Aktiebolag, Atlas Copco Industrial Technique AB, Atlas Copco Compressor AB, Sandvik AB, Electrolux AB, Systembolaget AB, Stiftlesen Industrifonden, Almi Företagspartner AB, Sveaskog AB, Sveaskog Förvaltnings AB, Svevia  AB, Arento AB, Svenska Spel AB, Svenska Skeppshypotek, Saminvest, Intrum Sverige AB

Uppförandekoden innebär att köpande företag förbinder sig att införa betalningsvillkor enligt nedan vid nytecknande eller omförhandlingar av avtal inom max 18 månader.

Små bolag – small cap (antal anställda <50 och omsättning <10 MEUR): Köpande företag förbinder sig att betala den leverantör som så begär på max 30 dagar räknat från när korrekt faktura är mottagen.

Medelstora bolag – medium cap (antal anställda <250 och omsättning <50 MEUR): Köpande företag erbjuder sig att betala den leverantör som så begär på 30 dagar räknat från när korrekt faktura är mottagen.

Undantag: längre kontraktuella betalningsvillkor kan förhandlas om synnerliga skäl föreligger, såsom vid upphandlingar med leverantörer i olika storleksklasser eller upphandlingar där leverantörer från olika länder deltar.

Läs mer på www.betaltider.se
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • 17137_NORD-NORDAC-PRO-SK-500P-converter Teknik

  Ny frekvensomriktare från NORD

  Med NORDAC PRO SK 500P lanserar NORD DRIVESYSTEMS en serie frekvensomriktare med senaste komponentteknik och ultimata nivåer av funktionalitet, konnektivitet och modularitet. Omriktarna har ett imponerande antal gränssnitt för kommunikation och fältbussar, innovativa egenskaper liksom ett antal expansionsmöjligheter så att de lätt kan integreras i alla typer av automationsarkitektur.
  6
 • Förbättrade prestanda med Silent Tools™ Teknik

  Vibrationsdämpade CoroBore® 825 förbättrar säkerhet och produktivitet

  Specialisten på skärverktyg och verktygssystem Sandvik Coromant lanserar en ny generation CoroBore® 825 vibrationsdämpade finuppborrningsverktyg. Systemet använder Silent Tools™-teknik, med dämpkroppar som är dimesionerade specifikt för att passa alla adapterstorlekar i sortimentet och ge användaren maximala prestanda.
  11
 • Bosch kopplar batteriladdaren till molnet. Teknik

  Bosch förlänger livet på batterier i elfordon med molnlösning

  Battericeller åldras snabbare beroende på livsföring precis som cellerna i människokroppen. Bosch har nu utvecklat en molntjänst som kompletterar det traditionella batterihanteringssystemet i elfordon där laddningsdata från ett flertal elfordon i realtid kan nyttjas för både effektivare och skonsammare laddning.
  13