Foto: Pixabay.

Nov 19, 2018

Små företag tvingas agera bank till storföretagen


Nu har 34 bolag anslutit sig till Föreningen för sunda affärstransaktioner, initiativet som syftar till att korta betaltider och förbättra leverantörernas likviditet.

-  Det är glädjande att vi redan nu har en stor anslutning från ett flertal bolag från olika sektorer, och fler bolag väntas ansluta sig till initiativet inom kort. Föreningen skall ses som en källa till information om hur bolagen kan arbeta mer hållbart i denna fråga. Det finns ett stort intresse och ett brett stöd från näringslivet, säger Anna Winblad von Walter, Generalsekreterare för föreningen

Det finns exempel på företag, som utfrån sett, har en dominerande roll på marknaden och därigenom utnyttjar sin ställning genom att förlänga betaltiderna. I praktiken innebär att små företag tvingas agera bank till storföretagen.

Långa betaltider skapar likviditetsproblem hos leverantörsföretag. Idag dräneras små- och medelstora företag på likviditet och därmed försvåras deras möjlighet att växa och anställa.

Frågan om rimliga betaltider mellan företag är en central fråga för att stärka svensk konkurrenskraft, produktivitet och tillväxt. Arbetet med en plattform för självreglering och en etisk uppförandekod kring betaltider har pågått under en längre tid. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har vid upprepade tillfällen uppmanat näringslivet att hitta fram till en lösning för att korta de allt längre betaliderna istället för att lagstifta. 

- Det här har varit en av mina prioriterade frågor under mandatperioden, det är glädjande att se att så många bolag på så kort tid har anslutit sig till uppförandekoden. Sunda affärsrelationer mellan företag är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv, säger Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister.

- Detta handlar i första hand om att främja tillväxt och konkurrenskraft. Det är något som de nu anslutna bolagen visar att man vill vara en del av. Att betala i tid och stödja sunda affärsrelationer är en smart framtidsstrategi för konkurrenskraftiga företag, säger Anders Persson, ordförande för Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet

De företag som hittills anslutit sig är; 
Volvo Car Corporation, Scania CV AB, Skanska Sverige AB, Telia Sverige AB, Telia Company AB, Scanova AB, Cygate AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson AB, Datacenter i Rosersberg AB, Datacenter i Mjärdevi AB, SAS Sverige AB, Scandinavian Airlines System (Denmark - Norway - Sweden), SAS Cargo Sweden AB, SAS Ground Handling Sweden AB, SAS Oli Sweden AB, Vattenfall AB, ICA Sverige AB, Atlas Copco Aktiebolag, Atlas Copco Industrial Technique AB, Atlas Copco Compressor AB, Sandvik AB, Electrolux AB, Systembolaget AB, Stiftlesen Industrifonden, Almi Företagspartner AB, Sveaskog AB, Sveaskog Förvaltnings AB, Svevia  AB, Arento AB, Svenska Spel AB, Svenska Skeppshypotek, Saminvest, Intrum Sverige AB

Uppförandekoden innebär att köpande företag förbinder sig att införa betalningsvillkor enligt nedan vid nytecknande eller omförhandlingar av avtal inom max 18 månader.

Små bolag – small cap (antal anställda <50 och omsättning <10 MEUR): Köpande företag förbinder sig att betala den leverantör som så begär på max 30 dagar räknat från när korrekt faktura är mottagen.

Medelstora bolag – medium cap (antal anställda <250 och omsättning <50 MEUR): Köpande företag erbjuder sig att betala den leverantör som så begär på 30 dagar räknat från när korrekt faktura är mottagen.

Undantag: längre kontraktuella betalningsvillkor kan förhandlas om synnerliga skäl föreligger, såsom vid upphandlingar med leverantörer i olika storleksklasser eller upphandlingar där leverantörer från olika länder deltar.

Läs mer på www.betaltider.se
 • Oct 15, 2019

  Familjen Schmidt som i skärande bearbetning

  Reportage När Reinar var 7 år svarvade han häftstift medan brodern Erik, 5 år, matade stången från hallen. Idag arbetar tre generationer i familjeföretaget där gängverktyg alltid har varit huvudprodukten.
  272
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Reportage

  Familjen Schmidt som i skärande bearbetning

  När Reinar var 7 år svarvade han häftstift medan brodern Erik, 5 år, matade stången från hallen. Idag arbetar tre generationer i familjeföretaget där gängverktyg alltid har varit huvudprodukten.
  272
 • John Ericson MAF Reportage

  Säljaren som blev vd

  Redan som nybakad ingenjör fick han anställning som säljare på maskinhandelsföretaget. Idag är han vd och sätter upp riktlinjerna, men han är inte den som detaljstyr.
  391

 • Teknik

  Laserrök - ett hälsofarligt ämne

  Lasermärkning, lasergravering, lasersvetsning med flera är tekniker som vi alla känner till, men hur många av oss känner till att laserröken är ett hälsofarligt ämne?
  14