Jens Hedar SEK-Svensk Exportkredit.

May 15, 2020

Skriande finansieringsbehov hos exportföretagen


Sex av tio företag förväntar att situationen förvärras.

Den finansiella situationen för de stora exportföretagen har försämrats kraftigt och många är nu i stort behov av extern finansiering för att klara coronakrisen. Sex av tio företag förväntar sig dessutom att deras situation kommer att förvärras det närmsta året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit.

Det statliga bolaget Svensk Exportkredit (SEK), som finansierar exportföretag, deras underleverantörer och utländska köpare av svenska varor och tjänster, märker en kraftigt ökad efterfrågan på finansiering till följd av coronakrisen.

– Finansieringsbehovet ökar kraftigt, men av fel skäl. Istället för investeringar för att växa går medlen åt till att överleva. Exporten står för nästan halva Sveriges BNP, så det är oerhört viktigt att vi ger exportföretagen god tillgång till finansiering så de klarar sig igenom krisen, säger Jens Hedar, chef för affärssegmentet Stora företag på SEK.

De stora exportföretagens finansiella situation har försämrats kraftigt – och svårare tider väntar, visar Exportkreditbarometern. Sex av tio, 59 procent, av företagen räknar med att den finansiella situationen kommer förvärras under det kommande året. När samma fråga ställdes i höstas var motsvarande andel 13 procent.

– Många långivare har svårt att bedöma riskerna i den här ovanliga situationen och begränsar därför sin utlåning. Regeringens åtgärder för att stärka det svenska exportkreditsystemet, med nya garantier och ökad likviditet till banksystemet, har varit oerhört viktiga för att den svenska exportindustrin ska vara konkurrenskraftig på lång sikt, säger Jens Hedar.

Tre av tio, 30 procent, av företagen räknar med att de kommer ha ett ännu större behov av finansiering under de kommande 12 månaderna. Samtidigt upplever allt fler att det är svårare att få finansiering från bankerna nu än tidigare, enligt Exportkreditbarometern.

Efterfrågan på finansiering återspeglas i SEK:s kvartalsrapport. Under första kvartalet gav SEK lån på totalt 33,3 miljarder kronor, jämfört med 13,3 miljarder under motsvarande kvartal förra året.– Det är inte längre en fråga om lägre vinster för exportföretagen och deras underleverantörer, utan om hur stora förlusterna blir. I krisens första skede behövde våra kunder låna för att täcka tillfälliga likviditetsproblem, men ju längre krisen pågår, desto större blir behovet av längre krediter, säger Jens Hedar.


Exportkreditbarometern genomförs två gånger om året. Vårens fullständiga rapport presenteras i slutet av maj.

Om Exportkreditbarometern
Exportkreditbarometern har genomförts sedan 2013 och vänder sig exportföretag med en omsättning på minst 25 miljoner kronor. 200 exportföretag har svarat på undersökningen, som genomfördes under april 2020.


Frågan som ställdes var: Väntas den finansiella situationen under de kommande 12 månaderna ha:
Stärkts                                 12 procent (39 procent i höstens mätning)
Varit oförändrad               29 p
rocent (48 procent)
Försvagats                          59 procent (13 procent)

Frågan som ställdes var: Väntas finansieringsbehovet under de kommande 12 månaderna ha:
Ökat                                    32 procent (17 procent i höstens mätning)
Varit oförändrat               63 procent (68 procent)
Minskat                               5 procent (15 procent)

SEKLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT