Foto: SKF.

Oct 22, 2019

SKF väntar lägre volymer


För tredje kvartalet minskade den organiska försäljningen med 3 procent.

På tisdagen redovisade kullagertillverkaren SKF sina kvartalssiffror. SKFs försäljning nådde 21,0 miljarder kronor (21,3) i tredje kvartalet och rörelseresultat blev 2,3 miljarder kronor (2,6), med en rapporterad rörelse­marginal om 10,9% (12,2%). Omstruktureringskostnader och uppgörelser med kunder hade en negativ inverkan på rörelseresultatet med 272 miljoner kronor. En momsavräkning i Brasilien hade en positiv inverkan med 180 miljoner kronor.  

En försäljning på 21 miljarder kronor innebär en minskning i den organiska försäljningen med 3% jämfört med föregående år. Försäljningen var relativt oförändrad i Asien, något lägre i Europa, avsevärt lägre i Nordamerika och något högre i Latinamerika.

”SKF har lyckats bra med att hantera den svagare ekonomiska utvecklingen. Våra ansträngningar att minska kostnaderna har bidragit till en stark och stabil rörelsemarginal med en underliggande marginal på 11,3% under kvartalet," kommenterar Alrik Danielson, vd och koncernchef.

Industriverksamheten hade ännu ett starkt kvartal med en underliggande rörelsemarginal på 14,1% med en minskning av den organiska tillväxten om 1,4% (+9,2%). Försäljningen var relativt oförändrad i Europa och Latinamerika, avsevärt lägre i Nordamerika, medan den däremot ökade i Asien. Den rapporterade rörelsemarginalen på 14,7% (14,3%) påverkades negativt av omstruktureringskostnader och positivt av en momsavräkning.

Fordonsverksamheten hade en underliggande rörelsemargi­nal på 4,3%. Vi hade en minskad organisk tillväxt om 7,0% (+1,7%) med försäljningsvolymer som var avsevärt lägre i Nordamerika och Asien, lägre i Europa och betydligt högre i Latinamerika. Den rapporterade rörelsemarginalen på 1,1% (6,8%) påverkades negativt av kostnader som hän­förde sig till uppgörelser med kunder och omstruktureringar.

SKF förväntar sig lägre volymer för koncernen, något lägre för industriverksamheten och lägre för fordonsverksamheten, för fjärde kvartalet.

Fortsatt fokus på avgifts- och prestationsbaserade erbjudande, ökad andel regional tillverkning i koncernen med volymer som flyttas från fabriken i Luton, Storbritannien till Nilai, Malaysia, samt eShop i Tyskland för fordonseftermarknaden som innebär att SKF kommer närmare slutkunderna inom fordonsbranschen på Europas största marknad," skriver Alrik Danielsson.

SKFLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT