Oct 17, 2016

SKF och GE Oil & Gas tecknar samarbetsavtal


Ska utveckla magnetlagerapplikationer för olje- och gassektorn.

SKF och GE Oil & Gas har tecknat ett icke-exklusivt, licensbaserat samarbetsavtal i syfte att ytterligare utveckla användningen av magnetlagerteknik inom olje- och gassektorn. Samarbetsavtalet breddar användningsområdet för aktiva magnetlager i turbomaskiner inom olje- och gassektorn

Som en del av avtalet kommer GE Oil & Gas att använda SKFs ledande magnetlagerteknik i sin front-end engineering design, installation, prestandatestning och service. Samarbetet skapar också en förutsättning för att bredda användningsområdet för aktiva magnetlager inom andra delar av GE Oil & Gas turbomaskiner, t.ex. ång- och gasturbiner.

Victoria van Camp, President, Business and Product Development på SKF, säger: ”SKFs magnetlagerteknik har redan möjliggjort flera genombrott inom olje- och gassektorn. Genom det här avtalet stärker vi vårt tekniska ledarskap och vår ställning som leverantör till GE Oil & Gas.  Vi skapar också en ny affärsmodell som breddar användningsområdet för magnetlagerteknik.”

Luca Maria Rossi, General Manager, Turbomachinery Solutions Product Management på GE Oil & Gas, säger: ”Aktiva magnetlager kommer att ge våra kompressorer bättre tillförlitlighet och högre prestanda samt underlätta i underhållsarbetet. Genom det här strategiska avtalet kan vi nu erbjuda våra kunder mer optimerade lösningar, med GE som enda kontaktpunkt för kundens hela maskinpark. SKF tillhandahåller en unik teknisk kompetens och kunskap, GE Oil & Gas medför storskalighet och kompetens inom process- och serviceleverans, vilket i kombination skapar bättre förutsättningar för kunder inom olje- och gassektorn.” 

Foto: GE Oil & Gas.

gasLoading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    84

SENASTE NYTT