Victoria van Camp, Chief Technology Officer på SKF

Victoria van Camp, Chief Technology Officer på SKF.

Oct 7, 2019

SKF förvärvar AI-företag


-Ett team av AI-utvecklare i världsklass, säger SKFs Victoria Van Camp.

SKF har tecknat avtal att förvärva Presenso Ltd., ett företag som utvecklar mjukvara som, baserat på artificiell intelligens (AI), kan förutse behovet av underhåll. Presensos kompetens inom AI möjliggör produktionsanläggningar att identifiera och agera på avvikelser som tidigare har varit svåra att upptäcka, automatiskt och utan att behöva använda dataanalytiker. Presensos kompetens kommer att stärka SKFs erbjudande runt den roterande axeln - Rotating Equipment Performance.

Victoria Van Camp, CTO and President, Innovation och Business Development, säger:

-SKF handlar helt och hållet om tillförlitlig rotation, teknologiskt ledarskap och att lösa utmaningar i verkligheten. Idag välkomnar vi till SKF ett team av AI-utvecklare i världsklass med en färdigutvecklad lösning för AI-analys. Tillsammans kommer vi att förändra hur industrin ser på driftsäkerhet och göra AI till en integrerad del av tillverkning.  

Presenso har sin bas i Haifa, Israel. Förvärvet är föremål för vissa regulatoriska godkännanden och förväntas vara slutfört under det fjärde kvartalet 2019.

skf
AILoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT