May 25, 2016

Skärande nyheter från Horn


En rad nyheter som även visades på Elmia Verktygsmaskiner.

932 nytt skär för spårfräsning
Skärtypen 932 är en vidare utveckling från de tidigare 3-skäriga 332 och 6-skäriga 632 typerna.
Med 9 effektiva skär kan produktiviteten ökas med upptill 50 %. Skäret finns i bredderna 2,0 mm till 4,0 mm och för skärdjup upptill 8,3 mm och har en diameter på Ø31,7 mm samt kvalité AS45. Skäret passar i alla befintliga skafttyper i M332 serien. 9-skäreggar ger en betydande högre matning med bibehållen skärhastighet, snabbt, ekonomiskt och process säkert.

Ny aluminium geometri
En ny skärgeometri. WA för spår- och avstickning i aluminium med S100 eller S224 systemen. Skären finns i bredderna 2,0 och 3,0 mm. Den positiva geometrin tillsammans med en polerad yta förhindra löseggsbildning och en perfekt spånkontroll och bearbetad yta. Skären finns i kvalité K10 och belagd DD26, beläggningen DD26 är att föredra vid bearbetning av aluminium med högre kiselhalt. Detta tillsammans med hållare som invändigkylning i skärklampen är att rekommendera för en optimal bearbetning.

Kuggfräsning
Utökat program för fräsning av kugg enligt DIN 3972 referens profil 1 från modul 0,5 till modul 4. För modulstorlek 0,5 till 3 finns frässystemen 613 till 636 dessa bygger på fräskronor i varierande diameter men med 6-skäreggar för en högeffektiv bearbetning även i höghållfasta material. Från modul 3,25 till modul 4 finns frässystemet S279, fräskropparna har antingen 1-skärrad eller 2-skärrader beroende på beroende på hur många kuggbommar detaljen har. Skären skruvas enkelt och säkert i sidan och detta gör att fräsen har ett högt antal effektiva skär. Skären är precisionsslipade runtom.

Avstickningsblad med invändigkylkanal

H100 avstickningsblad med dubbla utgående kylkanaler i klampfingret och underskäret.
För spår- och avstickning med bredd 3 mm. Fördelarna med dubbla kylkanaler är en bättre spånkontroll, längre skärlivslängd och bearbetning med högre skärhastigheter än normalt.

DAH37 Högmatningsfräs nu med ny geometri

Skären finns nu i två geometrier – neutral och positiv samt i kvalitéerna SA4B och SC6A. För bearbetning i olegerat – och höglegerat stål, rostfria stål, icke järn haltiga samt gjutjärn och segjärns material. Skärdjup upp till 1,2 mm och matning upptill 3 mm/skär beroende på material. Den nya positiva geometrin är speciellt lämplig för bearbetning i olegerat stål, aluminium och rostfria material. Fräskropparna finns från Ø 20 upp till Ø 80 mm för såväl högmatningsfräsning som dykfräsning.

M101 slitsfräs

Slitfräs familjen M101 finns nu även för spårbredderna 1,2 mm och 1,4 mm. Fräskropparna finns i diameter 63 och 80 mm för ett skärdjup upptill 19,5 mm respektive 20 mm. Med invändigkylkanal.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT