Feb 2, 2017

Sju av tio vobbar istället för att vabba


Fyra av tio som vobbar skulle helst slippa och drygt var tionde privatanställd tjänsteman upplever det som ett krav från arbetsgivaren att vobba.

Det visar en ny Novus-undersökning från Unionen

Nu har ”vabruari” börjat, den månad som toppar Försäkringskassans statistik över uttag av tillfällig föräldrapenning för vård av sjuka barn (vab). För privatanställda tjänstemän innebär pusslandet kring att ta hand om sitt sjuka barn och samtidigt hinna med jobbet en prövning. För att klara det väljer hela sju av tio privatanställda tjänstemän att ibland vobba snarare än vabba. En ökning med åtta procentenheter på tre år.

- Det är viktigt för många privatanställda tjänstemän att kunna jobba hemifrån samtidigt som de tar hand om sitt sjuka barn. Ökat inflytande över den egna arbetstiden och bättre möjligheter att jobba hemifrån skulle underlätta för fler att få ett mer hållbart arbetsliv, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Men även om flera privatanställda tjänstemän uppskattar möjligheten att vobba uppger fyra av tio av de som vobbar att de helst skulle slippa göra det och mer än var tionde upplever att det är ett krav från arbetsgivaren att vobba. Drygt var tredje privatanställd tjänsteman känner sig också otillräcklig gentemot sitt barn när de vobbar.

- Vobbandet får inte bli en norm, utan barnets vårdbehov bör vara det som väger tyngst i valet mellan att vabba eller vobba, inte arbetsplatsens behov. Där ser vi tyvärr att vobba för många går från att vara en möjlighet till att upplevas som ett tvång, och därför behöver mer göras för att få föräldravänligare arbetsplatser, säger Martin Linder
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT