Annons
Nov 20, 2020

SIS Maskinsäkerhetsdag 25 november – för dig inom industrin och tekniknördar i allmänhet


Maskinsäkerhet är kanske mer aktuellt än någonsin. I takt med att vi automatiserar alltmer, ställs nya krav på säkerhet. Vad gäller? Den 25 november får du svaren!

SIS – Svenska institutet för standarder – samlar nu branschen till en digital heldag inom ämnet.

 • Vilka är trenderna?
 • Hur tänker maskintillverkarna och hur kan vi känna oss säkra bland till exempel förarlösa truckar och samarbetande robotar?

Maskinsäkerhetsdagen den 25 november genomförs digitalt och bjuder på ett högaktuellt program med en rad tungviktare inom maskinsäkerhet.

Maskinsäkerhetsdagen – program och anmälan

Varför maskinsäkerhet?

Krav på säkra maskiner är något som såväl maskintillverkare som användare och återförsäljare behöver uppfylla.

SIS, som är vårt svenska organ för standardisering, arbeta tillsammans med aktörer inom branschen fram svenska standarder som harmoniserar med det europeiska Maskindirektivet som sätter kraven för hela den europeiska marknaden.

Med den snabba teknikutvecklingen som sker nu, med bl.a. ökad automatisering, förändras både arbetsmiljön och maskinsäkerheten, och standardiseringsarbetet ställs därför inför nya utmaningar.

Foto: Toyota Material Handling.

Förarlöst och robotar skapar nya utmaningar inom maskinsäkerhet

En som är involverad i framtagande av nya standarder är Mikael Johansson på Toyota Material Handling. Mikael är Product Norm Manager och ansvarar för produktsäkerhet och standardiseringsarbete på Toyota. Han har arbetat med produktutveckling av industritruckar i 20 år. Intresset för maskinsäkerhet är något som har växt fram under åren.

– Ju mer jag lärt mig om maskinsäkerhet och maskinkonstruktion, desto mer har jag känt att jag vill bidra i standardiseringsarbetet.

Utöver rollen på Toyota är han idag ordförande i Materialhanteringsgruppen på Teknikföretagen, ordförande för Internationella kommittén för trucksäkerhet inom ISO och medlem i SIS tekniska kommittén 282, som handlar om maskinsäkerhet.

På Maskinsäkerhetsdagen kommer han bland annat att dela med sig av den nya standarden för förarlösa truckar.

– Det pågår just nu en transformation inom logistikkedjan. Den växande e-handeln som även har ett stort återflöde av varor tillbaka till leverantörerna innebär nya utmaningar för branschen. Hanteringen ökar och för att pressa kostnaderna så ökar kraven på produktivitet och minskade arbetskraftskostnader och då kommer man in på automation, förklarar han.

En kollaborativ robot som kollega?

På Maskinsäkerhetsdagen medverkar även Åsa Fast Berglund, professor i Smart Automation på Chalmers. Hon drivs av frågan ”varför bara 5 procent av slutmonteringen i svensk industri är automatiserad”.

Vilka fördelar ser du med ökad automation även i slutmontering?

Det blir en jämnare kvalitet och det passar uppgifter som kräver noggrannhet. Ergonomin blir bättre då monotona arbetsuppgifter kan utföras av roboten i stället för en operatör. Det ökar också flexibiliteten när roboten kan göra vissa uppgifter så att operatören kan ägna sig åt andra uppgifter.

Vi tipsar både SME-företag och större företag att de kan börja automatisera enkla uppgifter, för att få in känslan hur det är att arbeta tillsammans med kollaborativa robotar.

En explosion av robotarmar kräver ny kompetens

– Man får ha lite annat tänk än när man jobbar med traditionella industrirobotar både vad gäller säkerheten, men även designen av både produkten och stationerna.

– Vi ser ju en explosion av robotarmar nu och vi behöver öka kompetensen, även beställarkompetensen. Det är inte bara en robotarm man ska beställa utan det gäller att designa hela stationen på ett säkert sätt, med gripdon, säkerhetssystem och materialflöde.

Mer tips från Åsa om detta kommer på Maskinsäkerhetsdagen.

Maskinsäkerhetsdagen – program och anmälan

Trendspaningar och standarders betydelse i oroliga tider

På agendan står även trendspaningar inom standardiseringsvärlden, analys av det politiska och ekonomiska läget i världen samt paneldebatter.

Annika Palm, sektionschef inom SIS med ansvar för standardiseringsprojekt inom området verkstadsindustri, kommer att prata om betydelsen av standarder i oroliga tider.

Anders Östergren, ansvarig för produktsäkerhet på Teknikföretagen, kommer att belysa den pågående översynen av Maskindirektivet. Vilka konsekvenser och möjligheter har det för svensk industri?

Anette Wester Odbratt på ABB Jokab Safety arbetar med flera aspekter av maskinsäkerhet, bland annat med certifiering och riskbedömning. Hon deltar i SIS tekniska kommittéer för Robotik och Maskinsäkerhet och kommer att dela med sig av sina erfarenheter.

Avslutningsvis kommer Nicholas Fernholm, att prata om robotisering inom vården och den stora omställning som vården fått genomgå för att klara coronakrisen.

Digital Maskinsäkerhetsdag - kompetensutveckla från hemmaplan

SIS digitala Maskinsäkerhetsdag är intressant för alla som arbetar inom industrin, i synnerhet du som är arbetsmiljö- eller säkerhetsansvarig, facklig företrädare, teknikinnovatör eller har en annan roll som rör robotisering eller maskinsäkerhet. I och med att den genomförs digitalt så kan du enkelt delta från din egen verkstads- eller kontorsmiljö.

Maskinsäkerhetsdagen – program och anmälan

Kontakter att fortsätta nätverka med

Efter eventet blir du inbjuden till en sluten LinkedIn-grupp där du kan fortsätta nätverka med andra deltagare och fördjupa er i frågor som lyfts under dagen.

SIS  Annons
 • På jakt efter säkra leveranskedjor

  Covid-19-pandemin har synliggjort hur känsliga de globala handelssystemen är för störningar. Så här kan snabb tillverkning av detaljer öka säkerheten i dina leveranskedjor.
  17
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Teknik

  Ny gripper från OnRobot

  Robotgriparen 2FG7 är ett mycket bra alternativ för industrier som läkemedel och känslig elektronik.
  13