Jul 2, 2018

Simulering inom industriell 3D-print


Nu kommer förbehandlingsprogrammet Amphyon, som minskar utvecklingskostnaderna och ger en ökad delkvalitet.

EOS, leverantör av lösningar inom Additiv Tillverkning (AM), och Additive Works presenterar Amphyon, en programvara för simulering inom additiv tillverkning, för att minska utvecklingskostnaderna och en ökad delkvalitet.

Företagen fokuserar på det simuleringsbaserade förbehandlingsprogrammet Amphyon. En lösning som simulerar AM-byggprocessen, både framhäver och optimerar möjliga problemområden av den del som ska byggas, innan den faktiskt äger rum. Tack vare den användarvänliga och snabba programvaran kan man forma noggrannheten, öka ytkvaliteten samt produktiviteten och stabiliteten, vilket bidrar till både tids- och kostnadseffektivitet.

-Även om AM-tekniken i sig är redo, kan det vara svårt att säga om en del kommer att tillverkas som förväntat. När en del har producerats med ett problem, t.ex. ytfel, innebär det att maskin- och materialkostnader går förlorade. Att använda simuleringsprogram är vanligt när det gäller traditionella tillverkningsmetoder. Med Amphyon blir simulering nu också en lösning för AM, vilket framhåller ökad användning och förändring av krav på industriell 3D-printing för serieproduktion, säger Dr. Nils Keller, CEO på Additive Works.

Virtuell upplevelse innan tillverkning

Amphyon hjälper till att förutse eventuella byggproblem och automatiserar de kända förbehandlingsstegen. På så sätt kan företagen optimera sina delar, minimera risken för brister men även dra nytta av en framgångsrik byggprocess. För att möjliggöra en enkel användning orienterar Amphyon alla steg utöver principen "ASAP" (Assessment–Simulation–Adaption–Process), ett nytt arbetsflöde för DMLS-förberedelser. Amphyon består av ett antal olika moduler och bearbetar speciellt bedömning av delar, supportoptimering och processimulering.

-Många tror att additiv tillverkning möjliggör produktionen av tredimensionella objekt från en digital design genom att bara klicka på en knapp, men användarna vet att verkligheten är mer komplex. Gemensamt med uppdraget är att göra 3D-utskrifter ännu mer intuitiv och användarvänlig, säger Martin Steuer, Head of Product Management Software and Services på EOS.
 

EOSLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT