Tunnel i genomskärning, E4 Förbifart Stockholm. Bild: Trafikverket.

Dec 3, 2018

Siemens vinner kontrakt i Sverige värt 800 miljoner


Ska leverera system till E4 Förbifart Stockholm, som med sina 2,1 mil, varav 1,8 mil i tunnlar, blir en av världens längsta vägtunnlar med separata tunnelrör.


Siemens ska leverera kommunikations-, kontroll- och övervakningssystem till E4 Förbifart Stockholm. Det står klart sedan Siemens Mobility vunnit Trafikverkets upphandling. Kontraktet är värt cirka 800 miljoner kronor.

Kontraktet med Trafikverket är värt cirka 800 miljoner kronor för att installera styr- och övervakningssystem för tekniska system i Förbifart Stockholm. Den nya förbifarten kommer att koppla samman de södra och norra delarna av Stockholm för att binda samman länsdelarna, minska sårbarheten i trafiksystemet och förbättra restiderna för trafikanterna avsevärt.

Kontraktet är ett av fem för de mekaniska och elektriska system som behövs för tunnlarna och närliggande vägar. Projektet omfattar kontroll- och övervakningssystem som styr säkerhetsfunktioner i tunnlarna. Dessutom kommer Siemens Mobility att leverera en kommunikationsplattform, kameraövervakning, radio- och telefonnätverk samt system för att upptäcka incidenter. Siemens Mobility kommer även att stå för drift och underhåll efter att tunneln har öppnat.

– När Förbifart Stockholm är färdigbyggd kommer den södra tunneln vara en av de längsta i världen. Siemens Mobilitys digitala teknik kommer att bidra till en säker och intelligent infrastruktur med minskad miljöpåverkan, säger Ulf Troedsson, vd för Siemens i Sverige och Norden.

Projektet E4 Förbifart Stockholm påbörjades redan 2014 och beräknas vara öppet för trafik 2026. Siemens Mobilitys projekt startar under 2019 med en omfattande design och projektering för samtliga delar i leveransen. Installation kommer att påbörjas 2021.

Projektet kommer att genomföras av Siemens Mobility i Sverige tillsammans med Siemens Center of Competence for Tunnel and Waterways Infrastructure i Nederländerna och Eltel Networks Infranet AB.

Förbifart Stockholm är en ny vägsträckning för E4 väster om Stockholm. Trafikleden binder samman de norra och södra länsdelarna för att minska trafiken på Essingeleden och i Stockholms innerstad. Förbifarten går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i två tunnlar. Byggtiden är cirka tio år med beräknad trafikstart år 2026. Den blir då en av världens längsta vägtunnlar med separata tunnelrör.

Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar inom elektrifiering, automation och digitalisering. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Stockholm. Verksamhetsåret 2017 var omsättningen för Siemens Sverige ca 16 miljarder kronor. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT