Foto: Siemens.

Aug 7, 2017

Siemens nya lösning för integrerad mjukvara inom bilindustrin


Hanterar kritiska utmaningar inom produktutveckling inför den explosiva tillväxten av inbäddad programvara i dagens alltmer sofistikerade bilar.

Genom att integrera application lifecycle management (ALM)  med mjukvara för product lifecycle management (PLM), erbjuder Siemens en lösning för bilindustrin som kan hantera de olika livscyklerna hos elektro-mekaniska system och utveckla programvara som används för att styra dessa fysiska system. Tack vare denna lösning kan bilföretagen förbättra mjukvarans funktionalitet och spårbarhet samtidigt som produktkvaliteten förbättras och de kan minska antalet mjukvarurelaterade återkallelser. Dagens tekniknyhet är den första i en rad tekniknyheter från Simenes PLM Software som rör Digital Enterprise Industry Solutions

"Allteftersom bilarna blir mer sofistikerade - med funktioner som kollisionsavvikelse, automatisk parkering och funktioner för självstyrande autonoma fordon - kommer behovet av programvara som kan styra dessa funktioner att öka. Detta resulterar i ökade utmaningar för produktutvecklingen", säger Dave Lauzun, vice VD för Automotive & Transportation, på Siemens PLM Software. "Genom att integrera ALM och dess förmåga att hantera processen för utvecklingen av den inbyggda mjukvaran, med PLMs kapacitet att hantera fysiska system, erbjuder Siemens ett sätt för fordonsföretag att snabbt och effektivt utveckla de robusta och högkvalitativa mechatroniska systemen som kommer att driva utvecklingen av framtidens fordon."

Det är en stor utmaning för dagens bilföretag att hantera utvecklingen av inbyggd mjukvara när den är så nära synkroniserad med utvecklingen av fysiska system. På grund av sin natur följer ju produktteknik och mjukvaruutveckling i sig olika utvecklingslivscykler. Programutveckling hanteras separat, och gränssnittsvalidering med hårdvara görs endast vid fördefinierade kontrollpunkter. I en tid med smarta anslutna bilar blir växelverkan mellan mjukvara och fysiska system alltmer komplexa och tydliggör bristerna i nuvarande processer, verktyg och metoder. En digital tvilling till fordonssystemen som kan representera det fullständiga fysiska och digitala beteendet hos dagens IoT-anslutna bilar är nödvändig för att förverkliga innovationer.

"Utveckling av inbäddad mjukvara i kombination med andra designdiscipliner, är nyckeln till smarta produkter, smarta fordonssystem och smart produktutveckling", säger André Girard, analytiker från VDC Research med fokus på  IoT och Embedded Technology.

Siemens lösning för integrerad mjukvara för bilindustrin tar äntligen utvecklingen av inbyggd mjukvara till sin rätta plats som en integrerad del av hela produktlivscykeln. Det här är viktigt för att bilföretagen ska kunna hantera en snabbt växande teknik, vilket ger ökad smidighet i produktutvecklingen inom fordonsindustrin. För mer information om denna lösning, se www.siemens.com/plm/automotive-software .

Under de kommande månaderna kommer Siemens PLM Software att lansera en serie nyheter inom området Digital Enterprise Industry Solutions, som kan hantera olika behov för en mängd olika branscher.

Siemens PLM Software, en affärsenhet i Siemens Digital Factory Division, är en ledande global leverantör av mjukvara, system och tjänster med över 15 miljoner licensierade installationer och över 140 000 kunder världen över. Siemens PLM Software, med huvudkontor i Plano, Texas, arbetar tillsammans med sina kunder för att erbjuda industrin mjukvarulösningar som hjälper företag att uppnå en hållbar konkurrensfördel genom att göra de innovationer som är viktiga. För mer information om Siemens PLMs produkter och tjänster, besök www.siemens.com/plm .
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT