Schnutz Riktverk.

May 29, 2020

Schnutz Riktverk - för integrering i befintliga linjer eller nya linjer


ANNONS. B+S är en av de ledande tillverkarna av precisionsslittlinjer. Slittning och uppspolning av tunna och smala band med känsliga ytor är en av våra specialiteter.

Våra slittlinjer möter de allra högsta kraven på kvalitet och garanti av:

 • Slittkantskvalitet

 • Breddtolerans

 • Uppspolningskvalitet

 
De är I de flesta fall anpassade till varje kunds speciella krav...
 
Linjehastighet, maskindesign och automationsgrad beror på uppskattad produktivitet, ytkrav, bandtjocklek, bandbredd och bandvikt.
 
Använd vår mångåriga kompetens att slitta olika typer av material såsom tråd, bly, guld, silver, palladium, molybden, tantal, niob m.m.
 

Vi erbjuder:

 • Kompletta slittlinjer

 • Slittlinjer för smala och breda material

 • Band laddningssystem

 • Bandinmatningssystem

 • Verktygsväxlingssystem

 • Kantsskrotshantering

 • Bandbromslösningar

 • Upphasplingslösningar

 
Cut-to-Length Lines för ytkritiska material
 
Klipplinjer används för att klippa riktade band till lösa plåtar som sedan staplas på hög. Beroende på produktivitetskraven för klipplinjerna är klipplinjerna utrustade med antingen stop and go sax, eller olika typer av flygande saxlösningar såsom trumsax eller dubbel excenter sax. Stackningslösningen beror på linjehastighet och plåttjocklek. Alla våra klipplinjer förses alltid med ett förstklassiskt precisionsriktverk som garanterar högsta kvalitet med avseende på riktning av band och bandplanhet.
 
Klipplinjen kan även utrustas med kanttrimnings skärverk komplett motorstyrd för skrotbredd, snittluft och överlapp. Folielaminerings system hör även till i de flesta fall.
 
Oavsett om det är en bandprocesslinje eller klipplinje, är plåtarnas planhet och restspänning alltid ett avgörande kvalitetskriterium! Riktmaskinen representerar därför alltid hjärtat i produktionsprocessen.
 
Företag SCHNUTZ är specialiserat på högkapacitetsnivåer. Redan för mer än 175 år sedan konstruerade och byggde Schnutz riktverksmaskiner. Under de senaste decennierna har kraven på metallprodukter och materialegenskaper ständigt utvecklats.
 
Genom ständig utveckling har vi inte bara anpassat våra riktmaskiner utan ställt standarder utöver det förväntade.
 

Våra riktmaskiner används i de mest olika områdena. Nedan en översikt över våra maskiner

 • Riktverk för bandprocesslinjer

 • Riktverk för hålplåt

 • Riktverk för höghållfast stål

 • Riktverk för presslinjer

 • Riktverk för varmband

 • Pull-through riktverk

 • Förriktverk

 • En mängd tillbehör

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT