christian levin

Christian Levin. Foto: Scania/Gustav Lindh.

May 11, 2021

Starkt första kvartal för Scania


Dubblar orderingången för lastbilar.

Scanias första kvartal har präglats av en hög aktivitetsnivå avseende såväl orderingång som leveranser, trots stora svårigheter relaterade till både pandemirestriktioner och leverantörskedjan. 

Nettoomsättningen ökade med 8 procent till MSEK 35 708 (33 051) och rörelseresultatet ökade med 55 procent till MSEK 4 657 (3 005).

"Efter förra årets osäkerhet relaterad till pandemin, har återhämtningen i efterfrågan fortsatt starkt under detta kvartal," kommenterar Scanias nye vd Christian Levin.

"Våra kunders beläggning är god och data från uppkopplade Scaniafordon visar på en hög transportaktivitet inom främst fjärrtransporter och anläggningssegmentet. Investeringsbehovet som följer den höga transportaktiviteten hos våra lastbilskunder har också synts i orderböckerna under kvartalet." 

Orderingången avseende lastbilar ökade rejält under första kvartalet 2021 och uppgick till totalt 35 937 (18 058) lastbilar. Orderingången för bussar under första kvartalet 2021 minskade däremot jämfört med föregående år till 1 007 (2 613) enheter. Det är främst låg aktivitet vad gäller långfärdsbussar, medan läget är något bättre för stadsbussar.

"Bristen på halvledare och andra komponenter påverkar hela branschen. Trots en överhängande risk för produktionsstörningar har Scania som en av få europeiska tillverkare, lyckats hålla produktionen på högvarv utan några stopp på grund av komponentbrist under det första kvartalet. Detta tack vare ett intensivt och framgångsrikt tvärfunktionellt arbete, i nära samarbete med våra leverantörer," säger Christian Levin.

Som ny på vd-posten, men efter 25 år i bolaget har Christian Levin siktet inställt på att fortsätta driva omställningen mot hållbara transporter med Scania i spetsen. Under kvartalet togs det första spadtaget till Scanias nya batterimonteringsfabrik i Södertälje, som ska vara i full drift 2023.

"Fullskalig montering av batterier på plats är en förutsättning för storskalig produktion av elfordon. Att kunna möta ökande volymer av elfordon är också absolut nödvändigt för uppfylla våra klimatmål," säger Christian Levin.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117