Scania. Foto: Gustav Lindh.

Mar 23, 2020

2019 ett rekordår för Scania


Minskad efterfrågan under slutet av året.

Utleveranserna under året ökade totalt till 99 457 (96 477). Nettoomsättningen ökade med 11 procent till MSEK 152 419 (137 126) för helåret. I fjärde kvartalet var ökningen marginell, omsättningen ökade till MSEK 38 604 (38 452).

Rörelseresultatet ökade med 26 procent till MSEK 17 488 (13 832). I fjärde kvartalet minskade rörelseresultatet till MSEK 3 599 (3 679).

"2019 blev ett år av fortsatt tillväxt och med många rekord för Scania. Fordonsleveranserna nådde historiskt höga nivåer, likaså servicevolymen. Scanias nettoomsättning uppgick till rekordhöga 152,4 miljarder kronor, en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Resultatet var det högsta någonsin på MSEK 17 488 vilket gav en rörelsemarginal på 11,5 procent. Högre fordons- och servicevolymer, liksom valutaeffekter och marknadsmix, bidrog positivt. Serviceintäkterna ökade under 2019 med 9 procent till rekordhöga 28,9 miljarder," kommenterar Scanias vd Henrik Henriksson rapporten.

Efterfrågan på lastbilar i Europa mattades av under senare delen av 2019, på grund av en vikande konjunktur. En anpassning av strukturkostnader till lägre volymer pågår och vi ser succesivt över bemanning och konsulttjänster för projekt.

Total orderingång på lastbilar och bussar sjönk med 9 procent under 2019 jämfört med 2018, från 97 446 till 88 739. 

"Den totala potentiella påverkan för Scania som Coronavirusets utbrott orsakar är i nuläget inte möjlig att förutse, givet det osäkra läget. Vi följer utvecklingen på en daglig basis och håller en tät kontakt med våra kunder, leverantörer, fackliga representanter och andra partners,” skriver Henrik Henriksson.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT