Foto: Scania.

May 13, 2019

Rekordresultat för Scania


Samtidigt minskade orderingången till 26.703 fordon i kvartalet från 29.759.

Scanias nettoomsättning steg till 36,1 (31,1) miljarder kronor och resultatet för första kvartalet uppgick till en nya högstanivå på MSEK 4 207 (3 315) vilket gav en rörelsemarginal på 11,7 procent. Serviceintäkterna under första kvartalet 2019 uppgick till rekordhöga MSEK 7 166 (6 500), en ökning med 10 procent. Det framgår av fordonstillverkarens delårsrapport.

Högre fordons- och servicevolymer, valutaeffekter och marknadsmix, bidrog positivt medan högre produktionskostnader på grund av övergången i Latinamerika och störningar i leverantörskedjan påverkade resultatet negativt, säger Scanias vd Henrik Henriksson.

Orderingången för lastbilar sjönk med 9 procent i första kvartalet 2019 jämfört med den höga nivån samma period föregående år. Efterfrågan på lastbilar i Europa är fortsatt god tack vare det positiva konjunkturläget. I Latinamerika är efterfrågetrenden positiv tack vare återhämtningen i Brasilien.Efterfrågan i Eurasien påverkades negativt av en avmattning i Ryssland. I Asien sjönk orderingången i jämförelse med föregående år på grund av Mellanöstern, medan efterfrågan i övriga delar av Asien var fortsatt god. Även buss påverkas negativt av en lägre orderingång i Mellanöstern och total orderingång för buss är 28 procent lägre än föregående år. För affärsområdet Engines är efterfrågan fortsatt på en hög nivå.

Scanias sista PGR-lastbil har rullat ut från monteringen och nu tillverkas enbart lastbilar ur det nya lastbilsprogrammet i hela det globala produktionssystemet.

 
 • May 24, 2019

  Tunga företag bakom Industri-Quizen som tar mark

  Nyheter -Lanseringen av de åtta initiala Quizen inom skärande bearbetning blev snabbt en succé med en tredubbling av besökstrafiken, säger Hans Bergmark, grundaren av kunskapssajten Manufacturing Guide.
  41
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Bror Tonsjö_Anna Lönnroth Reportage

  Anna mitt i digitaliseringsresan i Kode

  "Jag fick en väldigt bra förman som trodde på mig och jag lovade lära mig och att bli bäst." Nu är hon teamleder på lastbilsnavsgruppen och engagerad i den digitala resan på företaget.
  164
 • Bror Tonsjö_Claes Tengström-1 Reportage

  Smartare produktion hos legotillverkaren i Kode

  Familjeföretaget grundades 1962 och har kunder som Scania, Atlas Copco, Westinghouse och Parker. Nu driver tredje generationen kusiner igenom digitalisering av verksamheten. Läs om deras resa.
  412