Foto: Scania.

May 13, 2019

Rekordresultat för Scania


Samtidigt minskade orderingången till 26.703 fordon i kvartalet från 29.759.

Scanias nettoomsättning steg till 36,1 (31,1) miljarder kronor och resultatet för första kvartalet uppgick till en nya högstanivå på MSEK 4 207 (3 315) vilket gav en rörelsemarginal på 11,7 procent. Serviceintäkterna under första kvartalet 2019 uppgick till rekordhöga MSEK 7 166 (6 500), en ökning med 10 procent. Det framgår av fordonstillverkarens delårsrapport.

Högre fordons- och servicevolymer, valutaeffekter och marknadsmix, bidrog positivt medan högre produktionskostnader på grund av övergången i Latinamerika och störningar i leverantörskedjan påverkade resultatet negativt, säger Scanias vd Henrik Henriksson.

Orderingången för lastbilar sjönk med 9 procent i första kvartalet 2019 jämfört med den höga nivån samma period föregående år. Efterfrågan på lastbilar i Europa är fortsatt god tack vare det positiva konjunkturläget. I Latinamerika är efterfrågetrenden positiv tack vare återhämtningen i Brasilien.Efterfrågan i Eurasien påverkades negativt av en avmattning i Ryssland. I Asien sjönk orderingången i jämförelse med föregående år på grund av Mellanöstern, medan efterfrågan i övriga delar av Asien var fortsatt god. Även buss påverkas negativt av en lägre orderingång i Mellanöstern och total orderingång för buss är 28 procent lägre än föregående år. För affärsområdet Engines är efterfrågan fortsatt på en hög nivå.

Scanias sista PGR-lastbil har rullat ut från monteringen och nu tillverkas enbart lastbilar ur det nya lastbilsprogrammet i hela det globala produktionssystemet.

 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    Dubbelt slipar bättre

    Beprövad TYROLIT-teknik med betydande förbättringar – det är nya TWIN FLAP-lamellrondellen.
    11