Henrik Henriksson, vd Scania.

Mar 14, 2019

Scania ökar vinsten


Orderingången backade i fjärde kvartalet.

Lastbilstillverkaren Scania redovisar ett rörelseresultat om 3 679 (3 354) miljoner kronor under fjärde kvartalet, 6 procent högre än motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen steg till 38 452 (34 255) miljoner kronor, en ökning med 12 procent.

2018 blev ett år av fortsatt tillväxt och med rekord på flera områden. För helåret 2018 ökade nettoomsättningen med 11 procent till MSEK 137 126 (123 366). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 13 832 (12 434).

"Högre fordons- och servicevolymer, liksom valutaeffekter, bidrog positivt medan högre produktionskostnader för drift av dubbla produktprogram och störningar i leverantörskedjan påverkade resultatet negativt," kommenterar Scanias vd henrik Henriksson.

"Med ett fortsatt högt nyttjande av den installerade lastbilsflottan hos våra kunder och med Scanias ständigt förbättrade serviceerbjudande som bygger på data från över 360 000 uppkopplade fordon, fortsätter vår serviceaffär att växa. Serviceintäkterna ökade under 2018 med 12 procent till rekordhöga 26,6 miljarder. Financial Services redovisade ett rörelseresultat på rekordhöga 1 440 miljoner kronor."

Orderingången på lastbilar och bussar minskade dock under kvartalet med 21 procent till 24 957 stycken. För helåret 2018 sjönk orderingången för lastbilar med 12 procent jämfört med föregående år.

"Efterfrågan i Europa fortsätter på en god nivå med hög aktivitet hos våra kunder. I Latinamerika går Brasiliens återhämtning långsamt framåt. I Asien föll orderingången i jämförelse med föregående år på grund av Mellanöstern. Efterfrågan i Eurasien är fortsatt god, även om en viss avmattning skett i Ryssland mot slutet av året. Buss påverkas också negativt av en lägre orderingång i Mellanöstern men totalt sett är orderingången i nivå med föregående år. För affärsområdet Engines är efterfrågan hög inom alla segment, delvis tack vare en förköpseffekt i Europa,” säger Henrik Henriksson.

I och med omställningen av produktionen i Latinamerika under första kvartalet 2019, har Scania slutfört den globala övergången till sitt nya lastbilsprogram.

"Omställningen där kommer att leda till vissa begränsningar i flexibilitet och kapacitet i vårt globala produktionssystem och generellt råder fortsatt ett högre-än-normalt kostnadsläge för produkt och produktion relaterade till nya lastbilsgenerationen. Åtgärder har satts in för att normalisera kostnadsnivåerna," säger Henrik Henriksson.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT