Thomas Sörensson, vd för Enviro. Foto: Enviro

Mar 3, 2021

Partnerskapet med Michelin en kickstart för Enviros expansion


Svenska däckåtervinnaren och kimröksföretaget Enviro målar ut framtidsstrategin med avstamp i avtalet med däckjätten.

Scandinavian Enviro Systems (publ) utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av uttjänta däck. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material, som kimrök, olja och stål, kan återvinnas utan förbränning. 

På tisdagen offentliggjorde kimröksföretaget mer information rörande licensavtalet med däcktillverkaren Michelin, som Svensk Verkstad tidigare skrivit om, samt strategier för expansion. Vid det virtuella mötet deltog representanter för bolagets ledning och styrelse, däribland vd Thomas Sörensson samt styrelseordförande Alf Blomqvist.

Licensavtal Michelin

Licensavtalet med Michelin gäller fram till och med år 2035 och avtalet ger Michelin rätt att etablera egna återvinningsanläggningar baserade på Enviros teknologi på tio definierade marknader. Inga etableringar får ske på andra marknader än dessa utan Enviros uttryckliga tillstånd. Vid etablerandet av sådana anläggningar, utöver den kommande gemensamt ägda anläggningen i Chile, skall Michelin ersätta Enviro med fast belopp per anläggning samt betala en procentbaserad royalty till Enviro baserat på anläggningarnas omsättning. Beräkningen av omsättningen kommer att ske utifrån marknadsmässiga villkor.

Enviros styrelseordförande Alf Blomqvist konstaterade även att partnerskapet ger avgörande förutsättningar för Enviros expansion.

Efterfrågan för jungfrulig kimrök i år beräknas uppgå till mer än 16,5 miljoner ton och återvunnen kimrök har potential att på sikt ersätta hälften av den idag efterfrågade jungfruliga kimröken.

Ska etablera flertalet återvinningsanläggningar

Enviro har ambitionen att etablera ytterligare återvinningsanläggningar baserade på bolagets patenterade återvinningsteknologi, utöver den med Michelin gemensamt ägda anläggningen. För att lyckas med detta behöver bolaget bygga upp erforderlig egen organisation, etablera nya samarbeten med industriella aktörer och hitta sätt att finanseria de nya anläggningarna.

Om bolaget lyckas i dessa avseenden är ambitionen att på sikt etablera fyra nya återvinningsanläggningar per år under kommande tioårsperiod, vilket skulle kunna innebära cirka 30 anläggningar fram till 2030. Prioriterade marknader är initialt Västsverige och Centraleuropa.

Enviro har för närvarande dialoger med ett antal aktörer inom däck-, kemi- och oljebranschen kring samarbeten för etablerandet av sådana anläggningar, samt med olika aktörer på kapitalmarknaden avseende finansieringsalternativ

Extra bolagsstämma

Bakgrunden till den extra bolagsstämman som arrangeras den 9 mars är det faktum att Michelin i kraft av sitt stora ägande i Enviro är att betrakta som närstående part. För att de avtal som ligger till grund för det strategiska partnerskapet med Michelin skall kunna träda i kraft måste de därför först godkännas av en extra bolagsstämma. Enviro har den 16 februari publicerat kallelse till en extra bolagsstämma den 9 mars 2021 som på grund av pandemin kommer att genomföras genom poströstning.

Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT