Foto: Enviro.

Jan 27, 2021

Scandinavian Enviro System får miljonkontrakt från Michelin


För en dryg månad sedan kommunicerade företagen sina avsikter att etablera en gemensamt ägd återvinningsanläggning.

Scandinavian Enviro Systems (publ) har fått en beställning från Michelin på ingenjörstjänster och teknisk dokumentation till ett värde av totalt drygt 4 miljoner kronor (400 000 Euro).

Beställningen omfattar ingenjörstjänster och dokumentation kring Enviros patenterade teknologi för återvinning av uttjänta däck och utgör underlag för de förhandlingar kring ett strategiskt partnerskap som bolagen fört sedan april 2020.

I december förra året kommunicerade Enviro och Michelin att de är överens om de huvudsakliga principerna för att etablera en första gemensamt ägd återvinningsanläggning och om ett licensavtal som reglerar villkoren för nyttjandet av Enviros återvinningsteknologi samt ersättningen för detta.

I enlighet med vad Enviro tidigare kommunicerat måste avtalen dock godkännas av Enviros ägare vid en extra bolagsstämma innan de kan träda i kraft. Orsaken till detta är att Michelin i egenskap av deras stora ägande i Enviro är att betrakta som närstående part. Kallelse till extra stämma kommer så som tidigare kommunicerats att publiceras separat.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT