Ingen utdelning för Sandvik

Apr 7, 2020

Sandviks styrelse drar tillbaka sitt utdelningsförslag


Detta efter påtryckningar på grund av corona.

Sandviks styrelse har beslutat att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget och istället föreslå att årsstämman den 28 april fattar beslut om att ingen utdelning betalas ut.

Sandvik har en stabil balansräkning och som tidigare meddelats håller snabba åtgärder för att dämpa framtida finansiella effekter från covid-19-pandemin på att implementeras. I ljuset av den ökade ekonomiska osäkerheten, och som en försiktighetsåtgärd, anser dock styrelsen att det är motiverat att dra tillbaka utdelningsförslaget.

När marknaden har stabiliserats och företagets finansiella ställning medger det är det styrelsens avsikt att åter utvärdera situationen.

En mer detaljerad uppdatering av affärsläget kommer att presenteras i samband med att Sandvik släpper sin rapport för det första kvartalet den 20 april.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT