Foto: ESAB.

Nov 27, 2018

Sandvik Welding Consumables blir Exaton™ - ett varumärke inom ESAB


Verksamheten förvärvades av ESAB tidigare i år.

I mer än 80 år har Sandvik Welding Consumables varit en världsledande utvecklare och tillverkare av avancerade tillsatsmaterial i rostfritt stål och nickel för krävande miljöer. För att bredda och förbättra sitt utbud av speciallegeringar förvärvade ESAB Sandviks tillsatsmaterialverksamhet, en transaktion som avslutades tidigare i år. Från och med 1 november kommer dessa produkter att byta namn och finnas på marknaden under namnet Exaton™, ett varumärke inom ESAB-gruppen.

Följande ändringar kommer att ske som en del i varumärkesuppdateringen:

-Produktförpackningar uppdateras för att återspegla Exatons nya varumärke och logo.
-Själva produkten kommer att behålla nuvarande etiketter.
-Innehållet på Sandviks webbsida, inklusive specifikationer och säkerhetsdatablad, kommer att överföras till ESABs webbsida.
-Sandviks svetshandbok i mobilversion, som innehåller all information i en pdf-version av svetshandboken och användbara beräknare, kommer att överföras till ESABs webbsida.

-Även om Sandvik går vidare som Exaton, kan kunder vara säkra på att de allra viktigaste faktorerna kommer att vara desamma: den utmärkta prestandan, metallurgin och svetsbarheten i våra tillsatsmaterial, säger Shyam Kambeyanda, President, ESAB.

Prestanda, metallurgi och svetsbarhet

Exatons utbud omfattar solida trådelektroder och TIG-stavar, slaggande rörelektroder, belagda elektroder, bandelektroder, svetspulver, tråd till termisk sprutning och kemiska produkter för ytbehandling efter svetsning.

Exaton arbetar direkt med tillverkare och slutanvändare i världens mest krävande segment, såsom olja och gas, kemisk bearbetning, kraftproduktion och kryogenapplikationer.

-Vår stora applikationskunskap gör det möjligt för oss att ständigt förbättra prestandan för tillsatsmaterial, säger Henrik Calander, General Manager Specialty Alloys, ESAB. De erbjuder högre hållfasthet, korrosionsbeständighet och drifttemperatur så att kunder kan utforska mer, använda fler korroderande ämnen, utöka drifttiden och minska tjockleken på objekten.

Calander betonar att svetsoperatörer uppskattar repeterbar prestanda och att automatiska och robotiserade tillämpningar kräver det. För att säkerställa kontinuiteten, hanterar Exaton noggrant sina råmaterialkällor och kontrollerar kemisk sammansättning med mycket snävare toleranser än andra tillverkare.

-Exatons produkter körs med samma parametrar och levererar samma överlägsna resultat i batch efter batch, säger Calander. Kör en batch med Exatons tillsatsmaterial för svetsning, så kommer du att uppleva skillnaden i prestanda.

 Exatons trådklasser har ett patentskyddat ytsmörjmedel som ger överlägsna matningsegenskaper, medan mikrolegeringstillägg förbättrar svetsbarhetsfaktorer som minskat sprut för kortare rengöringstid, förbättrad flödeskontroll för att eliminera svetsfel och snabbare insmältning för ökad produktivitet. Exatons innovativa kemi medför också produktivitetsförbättringar, till exempel att uppnå godkänd kemisk sammansättning med ett enkelskikt påsvetsning i tillämpningar som traditionellt kräver två, eller eller till och med tre, skikt.

-När specialtillämpningar kräver nya och unika legeringar, är Exatons metallurgiska experter kända för sina specialanpassade recept. Vi kan sedan tillverka legeringsbatcher allt från 1,5 ton upp till 70 ton, säger Calander.

ESAB är marknadsledande inom svets- och skärindustrin. Med erkända processer inom svetsning och skärning samt revolutionerande tekniker inom mekaniserad skär- och svetsautomation, tillhandahåller ESAB lösningar inom tillsatsmaterial, utrustning och tillbehör till kunder världen över. För mer information, se www.esab.se.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT