Sandvik Varel Metallurgy_-_Scanning_Electron_Microscope

Foto: Varel.

Mar 13, 2020

Sandvik slutför avyttring


Kvarstår som minoritetsägare till Drilling and Completions, Varel.

Sandvik har slutfört den tidigare aviserade avyttringen av Drilling and Completions (Varel), det vill säga den del av verksamheten som är relaterad till olje- och gasindustrin, till riskkapitalbolaget Blue Water Energy och dess medinvesterare privatägda Nixon Energy Investments.

Som tidigare offentliggjorts kommer Sandvik att kvarstå som minoritetsägare med 30 % av bolaget och ha en plats i styrelsen. Bidraget till Sandviks vinst per aktie från minoritetsägarskapet, redovisat som intressebolag, hade varit begränsat baserat på resultatet under 2019.

Sandviks resultat för det fjärde kvartalet 2019 inkluderade en nedskrivning relaterad till försäljningen om netto -3,9 miljarder kronor. Under den efterföljande perioden fram till slutförandet av affären medför förändringar av nettotillgångar en försumbar kapitalvinst medan realiserad reversering av ackumulerade valutaomräkningseffekter inom Övrigt Totalresultat kommer att påverka rörelseresultatet i Other Operations med -0,5 miljarder kronor i det första kvartalet 2020. Slutförandet av avyttringen medför en positiv kassaflödeseffekt om cirka 0,7 miljarder kronor under det första halvåret 2020, efter transaktionskostnader.

Från och med det andra kvartalet 2020 ingår det inte några aktiva verksamheter i Other Operations. Det minoritetsägda bolaget kommer att rapporteras inom ramen för ”Koncerngemensamt”.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    5th Axis sätter en ny standard för 5-axlig bearbetning

    För tre år sedan introducerade Partille Tool ett helt nytt fabrikat på den svenska marknaden, amerikanska 5th Axis. Nu släpps flera nyheter inom uppspänning som hjälper till att öka produktivitet och lönsamhet.
    24