Sandvik

Foto: Sandvik.

Jan 21, 2020

Minskad orderingång för Sandvik


En rad aktiviteteter ska säkra lönsamheten.

Sandviks intäkter uppgick till 26 583 (25 968) miljoner kronor i fjärde kvartalet. Rörelseresultat för samma period uppgick till 744 (4 136) miljoner kronor och det justerade rörelseresultatet uppgick till 5 066 (4 700) miljoner kronor. Väntat enligt Infront Datas analytikerprognoser, var 4 987 miljoner kronor. Periodens resultat blev en förlust om -87 (2 812) miljoner kronor.

Resultatet påverkades positivt genom besparingar från effektiviseringsåtgärder samt av förändrade valutakurser och metallpriser, vilket mer än motverkade den negativa påverkan från en lägre kundaktivitet och lagerneddragningar, säger Björn Rosengren, vd och koncernchef för Sandvik.

Som tidigare offentliggjorts påverkades nettoresultatet av nedskrivningen på -3,9 miljarder kronor hänförligt till den pågående avyttringen av Sandvik Drilling and Completions (Varel). Affären beräknas slutföras under första kvartalet 2020.

Orderingången minskade till 25 179 (25 627) miljoner kronor i fjärde kvartalet. För helåret blev det dock rekord med 104 075 (102 440) miljoner kronor i orderingång. 
Helåret 2019 var ett rekordår när det gäller orderingång, intäkter, justerat rörelseresultat, justerad rörelsemarginal och kassaflöde, säger Björn Rosengren, men säger samtidigt att den minskade orderingången i slutet av året har gett upphov till en rad aktiviteter för att försvara lönsamheten.

Björn Rosengren kommenterar orderingången i kvartalet:

För Sandvik Machining Solutions minskade den organiska orderingången med -10 %, med en nedgång inom alla de tre större regionerna. Inom Sandvik Mining and Rock Technology låg orderingången kvar på en hög nivå, även om en stor order som togs emot under samma kvartal föregående år påverkade den redovisade tillväxten om -7 %. Sandvik Materials Technologys orderingång ökade organiskt med 6 %, inklusive stora order om tillsammans 1,1 miljarder kronor för avancerade rörprodukter hänförliga till energisegmentet. Däremot redovisades en bred nedgång i kundaktiviteten i den kortcykliska verksamheten inom affärsområdet.

Sandvik meddelade under måndagen att divisionen även utvärderar att stänga ned en Walter-fabrik i Frankfurt, som kommer ge nettobesparingar i årstakt om cirka 110 miljoner kronor. Omstruktureringen väntas kosta 365 miljoner kronor vilket kommer att påverka Sandvik Machining Solutions rörelseresultat i det första kvartalet 2020.

Den 1 februari 2020 lämnar Björn Rosengren över till till Stefan Widing, som blir ny vd och koncernchef för Sandvik. Han kommer närmast från Assa Abloy.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    5th Axis sätter en ny standard för 5-axlig bearbetning

    För tre år sedan introducerade Partille Tool ett helt nytt fabrikat på den svenska marknaden, amerikanska 5th Axis. Nu släpps flera nyheter inom uppspänning som hjälper till att öka produktivitet och lönsamhet.
    24