Foto: Sandvik.

Oct 18, 2019

Sandvik: Minskad efterfrågan inom verkstads- och fordonsindustrin


Fortsatt stark marknad inom gruvor, olja och gas.

Sandvik-koncernens intäkter i tredje kvartalet uppgick till 25 188 miljoner kronor och rörelseresultat uppgick till 2 963 miljoner kronor. Kvartalets orderingång uppgick till 24 997 miljoner kronor, 

Efterfrågan inom våra lång-cykliska affärer gruv- samt olje- och gasindustrin förblev stark, medan kundaktiviteten inom kort-cykliska affären försvagades betydligt, framförallt relaterat till fordon- och generell verkstadsindustri, kommenterar koncernchef Björn Rosengren. Justerat resultat förblev stabilt, med stöd av valutaförändringar. Jag är nöjd med kvartalets starka kassaflöde, vilket var det näst högsta någonsin, till följd av ett minskat rörelsekapital. I början av kvartalet offentliggjorde vi kostnadsbesparande åtgärder för att motverka effekten av lägre efterfrågan, som nu även inkluderar vissa strukturella åtgärder för att säkerställa kostnadsoptimering inom våra divisioner. Jag förväntar mig att majoriteten av dessa åtgärder börjar få genomslag mot slutet av året, säger Björn Rosengren, verkställande direktör och koncernchef för Sandvik.

Styrelsens beslut att undersöka möjligheten med en separat notering av Sandvik Materials Technology står fast.


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT