Björn Rosengren. Foto: Sandvik.

May 22, 2019

Sandvik höjer ribban


Nya långsiktiga mål och ökad förvärvstakt.

Idag på kapitalmarknadsdagen i Tammerfors, Finland, har Björn Rosengren, VD och koncernchef för Sandvik och Tomas Eliasson, ekonomi- och finansdirektör på Sandvik presenterat de huvudsakliga strategiska fokusområdena baserat på den underliggande principen om stabilitet och lönsamhet före tillväxt, samt presentera nya finansiella- och hållbarhetsmål.

− Under de senaste tre åren har vi skapat en decentraliserad struktur och förbättrat både lönsamheten och Sandviks finansiella position. Det här möjliggör för oss att öka förvärvstakten, då vi särskilt vill bredda det digitala erbjudandet för att öka kundernas produktivitet. Vi kommer också att uppnå ytterligare kostnadseffektiviseringar genom att ständigt se över antalet produktionsenheter samt vara fortsatt kostnadsmedvetna, säger Björn Rosengren, VD och koncernchef på Sandvik.  

Efter att ha uppnått de finansiella målen för perioden 2016-2018, introducerar Sandvik nya långsiktiga mål. Målen omfattar alla tre nuvarande affärsområden inom Sandvik.

Sandvik avser uppnå en tillväxt, organisk och genom förvärv, på 5 procent eller mer över en ekonomisk cykel. Målet baseras på att den organiska tillväxten ska bidra med 2,5 procentenheter per år och förvärv ska bidra med 2,5 procentenheter per år. Den justerade rörelsemarginalen inte ska sjunka under 16 procent i något konjunkturläge. Sandvik ska även ha en nettoskuldsättningsgrad som understiger 0,5. 

Hållbarhet utgör redan en väsentlig del av Sandviks verksamhet och Sandvik blir alltmer den ledande partnern i att skapa hållbara affärer tillsammans med sina kunder. Nu tas nästa stora steg genom lanseringen av fyra hållbarhetsmål med sikte på 2030, vilka adresserar cirkularitet, klimatförändring, hälsa och säkerhet samt fair play. Till 2030 ska Sandvik ha ett 90-procentigt effektivt resursutnyttjande genom hela värdekedjan, samt halvera sin ”CO2-påverkan”.  

− Jag är mycket nöjd med att vi har levererat ett bra aktieägarvärde till följd av operativa förbättringar och en stark marknad. Min förhoppning är att våra nya finansiella mål ger en god indikation om vårt fokus på tillväxt samtidigt som vi uppnår förbättrade resultat, inte bara i tider av god efterfrågan, utan över en ekonomisk cykel. Parallellt fortsätter vi att prioritera en stark finansiell ställning och utdelning. I kombination med våra nya hållbarhetsmål känner jag att vi har en stabil grund för att skapa långsiktigt ägarvärde, säger Björn Rosengren.  

Under kapitalmarknadsdagen presenterade cheferna för de olika affärsområdena sina huvudsakliga fokusområden.

Sandvik Machining Solutions, Klas Forsström:

Ökad tillväxt genom att utveckla kunderbjudanden för produktivitetsökningar genom att upprätthålla en ledande position inom skärande bearbetning genom starkt fokus på forskning och utveckling och operationella förbättringar
skala upp försäljningen inom Additive Manufacturing
bredda erbjudandet av digitala lösningar
fortsatt högt fokus på förvärv
Fortatt översyn av antalet produktionsenheter och en generell kostnadsdisciplin ger stöd till lönsamheten

Sandvik Mining and Rock Technology, Henrik Ager:

Bibehålla en ledande position inom gruvdrift under jord
Ytterligare växa eftermarknadsaffären genom nya eller förbättrade lösningar för kunden så som digitala lösningar och ökad produktivitet genom databaserat förebyggande underhåll
Ledande positioner inom kunderbjudanden för automatisering och digitala lösningar för gruv- och bergbrytningsindustrierna
Förbättra produktportföljen för ovanjordsbrytning för att ta marknadsandelar
Fokus på kostnadseffektivitet

Sandvik Materials Technology, Göran Björkman:

Öka takten för utvecklingen av nya produkter i syfte att bibehålla en ledande marknadsposition inom rörprodukter
Öka tillväxttakten inom divisionen för industriella uppvärmningssystem, Kanthal, både organiskt och genom förvärv
Ytterligare förbättra det operationella resultatet inom divisionen Strip samt fokusera på att växa affären genom att bredda kundportföljen och genom produkt- och applikationsutveckling
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • dmgmori Reportage

  Globala jätten till Elmia Verktygsmaskiner

  Inom 30 mils radie från Jönköping hittar verktygsmaskinstillverkaren 80 procent av sina svenska kunder. Därför är det en självklarhet att ställa ut på Elmia Verktygsmaskiner.
  217

 • Teknik

  Fräsarna går på djupet

  Dormer Pramet har utvidgat sitt fräsprogram för formverktygstillverkning och övrig bearbetning med ett flertal nya produkter.
  17