Foto: Profilgruppen.

Oct 21, 2020

Sämre än väntat för Profilgruppen


Stort resultattapp, men tror på ett bättre fjärde kvartal.

Intäkterna i tredje kvartalet minskade till 324,9 Mkr (355,5), en nedgång om 9 procent jämfört med föregående år, med ett nettoresultat om 0,4 Mkr (17,0).

För årets första nio månader uppgick intäkterna till 1 042,8 Mkr (1 240,2), en minskning med 16 procent jämfört med föregående år. Nettoresultatet minskade till 16,5 Mkr (61,6).

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling beskriver tredje kvartalet som utmanande med både broms och gas:

"Kundernas kraftigt förändrade köpmönster i spåren av pandemin innebar stora svårigheter med planering av verksamheten under semesterperioden och veckorna därefter. Det förändrade köpmönstret innebar samtidigt en ogynnsam förskjutning av produktmixen. Sammantaget innebär det att vi presterar ett sämre resultat än förväntat."

"För närvarande upplever vi en högre aktivitet hos såväl nya som gamla kunder och en återgång till mer av ett normalläge i fjärde kvartalet. I årets turbulenta marknadssituation har vi genom idogt arbete säkrat ett antal nya affärer och tllsammans med en positiv marknadsutveckling ger det oss mycket goda förutsättningar där vi räknar med en kraftigt ökad volym under nästa år,” kommenterar han.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT