John Ericson MAF

John Ericson. Foto: MaskinFransson.

Oct 11, 2019

Säljaren som blev vd


Redan som nybakad ingenjör fick han anställning som säljare på maskinhandelsföretaget. Idag är han vd och sätter upp riktlinjerna, men han är inte den som detaljstyr.

Mysig sommarstad men inte lika livlig på vintern. Så beskriver John Ericson sin barndomsstad Nyköping. Från Nyköping till Hölö är det inte särskilt långt. Ungefär fem mil. Men Ericson tog en omväg dit...

– Som 9-åring flyttade jag med familjen till USA, där vi bodde i tre år, när far jobbade på svenska ambassaden i Washington.
Efter avslutade gymnasiestudier i Nyköping gjorde John Ericson lumpen vid I4 i Linköping. I alla fall nästan.

– När jag låg inne avvecklades den allmänna värnplikten och jag tillhörde de som fick sin tjänstgöring avbruten mitt i kompanibefälsutbildningen. Det blev därför bara tre månader.

Resan fortsatte med studier i Uppsala och maskiningenjörsexamen kompletterades med ett års studier i industriell ekonomi på KTH. Redan då, innan sista tentan på KTH, hade John Ericson haft kontakt med dåvarande ägaren Sven-Olof Fransson på Maskin AB A Fransson.

– Jag fick anställning som säljare i april, innan terminen var slut på KTH, minns Ericson.

Brett maskinutbud
Året var 1996, John Ericson var 24 år gammal, nybakad maskiningenjör och sugen på sälj.
– Det var en tuff start, att komma helt grön in i en konkurrensutsatt bransch. Men det släppte så småningom. Jag hade en bra mentor som jag fick lära mig mycket av och det gjorde att jag kom igång bra.

MaskinFranssons utbud har alltid varit brett med många maskinleverantörer. På hemsidan räknar vi just nu till sjutton agenturer. Men det är ett föränderligt tillstånd, även om kärnan är tämligen konstant.

– Av olika anledningar får man ibland söka nya agenturer för att komplettera utbudet av maskiner, eller göra sig av med agenturer som inte utvecklas på ett bra sätt. Det har hänt vid ett par tillfällen.

Starka svarvagenturer idag är bland andra Tsugami, Muratec och Takisawa medan tyngdpunkten på fleropsidan ligger på flaggskeppet Quaser som varit MAF:s stora varumärke sedan mitten av 90-talet.

– Quaser har, trots sin storlek, hållit fast vid fleroperationsmaskiner och det har varit bra för utvecklingen av maskinerna.
– Vi har på senare år också kommit igång mycket bra med tyska Hedelius, framförallt på 5-axligt, samt japanska Enshu på horisontella maskiner.

Generellt sett är annars maskiner i samma segment ofta väldigt lika när det kommer till prestanda.
– Det stämmer att det finns ett antal leverantörer att välja på när man är ute efter en viss maskin, håller Ericson med.
Det är här duktiga säljare gör skillnad. Och duktiga säljföretag.

– För oss räcker det inte med att visa på tekniska data. Idag konkurrerar vi med vad vi som återförsäljare kan erbjuda i tjänster för att skapa mervärde. Service och eftermarknad är väldigt viktigt idag. Fungerar inte den spelar det ingen roll hur duktig säljare man är.

– Service är vår största styrka, både när det gäller installation av avancerade maskiner, från små enkla maskiner till karusellsvarvar på 40 ton, liksom utbildning och underhållsservice på alla våra maskiner.

– Alltfler väljer att ha årlig underhållsservice på sin maskinpark, för att slippa akuta driftstopp och bibehålla värdet i maskinerna. Fördelar för kunden alltså och fördelar för oss som kan planera arbetet bättre.

Förändring i köpmönster
MaskinFransson har många trogna maskinkunder ute i landet som återkommande investerar i maskiner från Hölö-företagets utbud.

– Ofta är företagen märkestrogna och återkommer när de är nöjda med en viss tillverkare, säger John Ericson.
– Men, säger han i nästa andetag, under åren har jag sett en utveckling mot att man inför varje köp mer specifikt tittar på vad maskinen ska klara av, om den ska ha någon automation, om leverantören kan sy ihop allting, hålla en bra service under maskinens livslängd och så vidare. Därmed blir kunderna alltmer benägna att kanske byta till ett annat märke snarare än att slentrianmässigt hålla fast vid ett märke de annars är nöjda med. Samtidigt är det naturligtvis en trygghet i att investera i maskiner man vet är bra och fungerar.

Att investera i maskiner med någon form av automation blir allt vanligare och av alla maskiner som lämnar MaskinFransson levereras omkring 20 procent med automation. Var femte maskin alltså.

– Vi ligger ganska långt fram i Sverige när det gäller robottäthet och automationen ökar i allt högre takt ute hos företagen. Vi ligger på femte plats i världen. Det känns bra. Automation är naturligtvis viktigt för att företagen ska vara konkurrenskraftiga globalt, eftersom det är hela världen man konkurrerar med idag.

Maskinerna och hur de används har också utvecklats en hel del under Johns tid på företaget.
– När jag började var det ofta en treaxlig flerop eller en tvåaxlig svarv, möjligtvis med drivna verktyg. Det stod en operatör vid varje maskin, eventuellt hade operatören två maskiner. Idag ser det helt annorlunda ut. Femaxligt har vunnit mycket mark; det ska vara en uppspänning och biten ska vara färdig, det ska vara automation...

En i teamet
John Ericson kom alltså till Maskin AB A Fransson, som i branschen sällan kallas något annat än just MaskinFransson, redan 1996, knappt färdig med studierna och rakt in i den hårda säljbranschen.

Han anställdes av dåvarande ägaren Sven-Olof Fransson, som tagit över efter sin far Artur som startade företaget 1964.

Under en kort period mellan 2001 och 2002 – var John Ericson tjänstledig för att dra igång webbportalen Plastic Grid för att sälja plast till formsprutande företag.

– Vi fick med oss de stora leverantörerna och formsprutande företag köpte idén. Men plötsligt gick de stora plasttillverkarna ihop i ett gemensamt bolag och gjorde just det som vi erbjöd. Idén föll därför platt. Valet mellan att göra något annat och att gå tillbaka till Fransson var enkelt.

Tillbaka som maskinsäljare i Hölö, alltså. Nu dessutom uppgraderad till försäljningschef.

När Sven-Olof Fransson avled 2006 tog inte sonen och nuvarande huvudägaren Henrik Fransson över som vd, utan gav istället erbjudandet till John. Efter tio år som säljare blev han alltså ledare för det välskötta MaskinFransson, som haft AAA i kreditrating i 25 år.

John är säljare ut i fingerspetsarna och det är han i väldigt stor utsträckning fortfarande.

– Jag är i högsta grad en säljande vd, säger han.
Han betraktar sig som en i teamet, även om hans roll också är att leda organisationen. Säljaren leder alltså säljare.

– Henrik Fransson är försäljnings- och marknadschef med det direkta ansvaret, men vi håller båda tät kontakt med våra säljare, säger Ericson. Varje affär är ju ett projekt där säljaren är projektledare och där ofta både jag och Henrik engagerar oss. Dessutom är det viktigt att servicesidan också engageras i ett tidigt skede.
John Ericson har ju som sagt också en viktig serviceorganisation att styra och administrera.

– En välfungerande serviceorganisation är prio 1, säger han. Det är framför allt där vi kan göra skillnad för våra kunder.
Åtta av företagets fjorton anställda tar hand om servicen som alltså blir alltmer omfattande när fler och fler maskinkunder inser fördelarna med en löpande och kvalificerad service på maskinerna.

Att leda och delta
Som vd har John Ericson självklart ledarrollen i organisationen. Men han är långt ifrån ledaren som pekar med hela handen.
– Jag är en kollega att arbeta med, säger han. Jag sätter upp riktlinjerna och ramarna för hur vi ska arbeta, men sedan vill inte jag gå in och detaljstyra en säljorganisation och inte en serviceorganisation heller. Vi har en servicechef och vi har en försäljningschef och vi har de riktlinjer som vi arbetar efter.
– Jag anser också att varje säljare måste få sälja på det sätt han/hon själv är bekväm med. Jag tycker inte man ska ha alltför strikta ramar för hur försäljningsprocessen ska gå till.

– På servicesidan är det vår servicechef som tillsammans med teknikerna vet hur man bäst planerar in olika typer av service, hur lång tid det tar, hur man får till resandet och så vidare.
– För mig är det viktiga att bygga upp organisationen så de bitarna fungerar. Vid nyanställningar är det också min uppgift att se till att få in en person som passar in i organisationen på det sätt som vi arbetar.

– Jag skulle vilja säga att det är relativt fritt att arbeta hos oss. Det finns utrymme för varje person att själv fatta beslut.
Förutsättningar att trivas på jobbet, alltså. Det blir inte sämre av att företaget ligger alldeles intill Kyrksjön i Hölö. Uppenbarligen bra jordmån, för företaget växer och får fördubblad lager- och utställningsyta.

Om vd:n John Ericson tycker om att vara aktiv i organisationen på jobbet, är det ingen skillnad på den privata John Ericson.
– Jag tycker om att vara aktiv på fritiden, säger han. Jag gillar att motionera. På vintern vill jag åka skidor, både nerför och på längden.
– Den här årstiden cyklar jag mycket. Jag ligger ofta ute på landsvägarna. Det händer till och med att jag cyklar till jobbet. Men inte för ofta. Det är fem och en halv mil...
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT