Nov 16, 2017

Säkra kompetensen med Industriteknik BAS


I många företag har personalen utvecklat sin kompetens genom praktiskt arbete. Den kompetens som man hade när man anställdes är annorlunda än den man besitter idag.

Samtidigt så har de krav som ställs på kompetens förändrats. Hur passar företagets befintliga kompetens in på de krav som ställs för att säkerställa kvaliteten?

Hur kan vi ta reda på vårt företags gemensamma miniminivå inom grundläggande industrikompetens och varför är det viktigt att göra det?
Svaret är enkelt – det handlar om att säkerställa kvalité i verksamheten, något som är helt avgörande för företags framgång hos kunder. Det är rimligt att alla som arbetar med industriproduktion har en grundläggande industrikompetens för att säkerställa en gemensam miniminivå vilket man kan ta reda på genom INDUSTRITEKNIK BAS - certifiering

Flera branschorganisationer, exempelvis Teknikföretagen, IF Metall och många flera, har arbetat med detta och tagit fram ett gemensamt verktyg, INDUSTRITEKNIK BAS, för att fastställa vilken grundläggande industrikompetens som finns.
Industriteknik Bas ger snabbt och effektivt ett träffsäkert underlag och underlättar därmed arbetet med att planera och genomföra nödvändig kompetensutveckling rejält. Det är inget omfattande, svårt eller resurskrävande arbete som behövs.

Möjligheter i Närtid

IUC Z-GROUP samarbetar med IF Metall i Jämtland Härjedalen för att underlätta för företag att validera sin grundläggande industritekniska kompetens. Tack vare stöd från Tillväxtverket och Region JH så kan vi nu erbjuda företag en kompetensanalys där validering mot Industriteknik BAS ingår.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT