Håkan Buskhe, vd Saab. Foto: Saab AB.

Apr 26, 2019

Kanonresultat för Saab


Men orderingången minskar.

Försvarskoncernen Saab levererar ett starkt kvartal. Försäljningsintäkterna under första kvartalet uppgick till 8 496 miljoner kronor (7 766) med en organisk tillväxt om 8 procent. Affärsområdena Dynamics och Industrial Products and Services uppnådde en stark ökning av försäljningsintäkterna, där Dynamics hade en högre nivå av leveranser och Industrial Products and Services åstadkom en ökning av försäljningsintäkterna inom flera affärsenheter.

Rörelseresultatet uppgick till 591 miljoner kronor under första kvartalet (447), med en rörelsemarginal om 7,0 procent (5,8). Åtgärderna som under 2018 identifierades för att effektivisera verksamheten har till stor del genomförts. Flera affärsområden uppnådde en ökning av rörelsemarginalen, dels till följd av en högre utnyttjandegrad samt att de ovan nämnda effektivitetsåtgärderna lett till en ökad produktivitet inom flera områden.

Bruttoresultatet ökade till 1 851 miljoner kronor (1 738).

Under perioden sjönk orderingången till 4 482 miljoner kronor (6 135) med en stark tillväxt av mindre ordrar jämfört med jämförelseperioden 2018. Orderingången bestod även av ett flertal medelstora ordrar som bland annat taktiska övningssystem och ledningssystem. Orderstocken var vid perioden utgång 97 401 miljoner kronor (105 712).

"Under första kvartalet har stort fokus lagts på att säkerställa leverans av viktiga milstolpar inom större och medelstora projekt i orderstocken och på att fortsatt öka produktiviteten inom koncernen. Arbetet med att anpassa produktportföljen, öka marknadseffektiviteten och öka takten i automatisering och digitalisering av verksamheten fortskrider," säger Saabs vd Håkan Buskhe.
 • May 24, 2019

  Tunga företag bakom Industri-Quizen som tar mark

  Nyheter -Lanseringen av de åtta initiala Quizen inom skärande bearbetning blev snabbt en succé med en tredubbling av besökstrafiken, säger Hans Bergmark, grundaren av kunskapssajten Manufacturing Guide.
  0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Bror Tonsjö_Anna Lönnroth Reportage

  Anna mitt i digitaliseringsresan i Kode

  "Jag fick en väldigt bra förman som trodde på mig och jag lovade lära mig och att bli bäst." Nu är hon teamleder på lastbilsnavsgruppen och engagerad i den digitala resan på företaget.
  160
 • Bror Tonsjö_Claes Tengström-1 Reportage

  Smartare produktion hos legotillverkaren i Kode

  Familjeföretaget grundades 1962 och har kunder som Scania, Atlas Copco, Westinghouse och Parker. Nu driver tredje generationen kusiner igenom digitalisering av verksamheten. Läs om deras resa.
  385