Håkan Buskhe, vd Saab. Foto: Saab AB.

Apr 26, 2019

Kanonresultat för Saab


Men orderingången minskar.

Försvarskoncernen Saab levererar ett starkt kvartal. Försäljningsintäkterna under första kvartalet uppgick till 8 496 miljoner kronor (7 766) med en organisk tillväxt om 8 procent. Affärsområdena Dynamics och Industrial Products and Services uppnådde en stark ökning av försäljningsintäkterna, där Dynamics hade en högre nivå av leveranser och Industrial Products and Services åstadkom en ökning av försäljningsintäkterna inom flera affärsenheter.

Rörelseresultatet uppgick till 591 miljoner kronor under första kvartalet (447), med en rörelsemarginal om 7,0 procent (5,8). Åtgärderna som under 2018 identifierades för att effektivisera verksamheten har till stor del genomförts. Flera affärsområden uppnådde en ökning av rörelsemarginalen, dels till följd av en högre utnyttjandegrad samt att de ovan nämnda effektivitetsåtgärderna lett till en ökad produktivitet inom flera områden.

Bruttoresultatet ökade till 1 851 miljoner kronor (1 738).

Under perioden sjönk orderingången till 4 482 miljoner kronor (6 135) med en stark tillväxt av mindre ordrar jämfört med jämförelseperioden 2018. Orderingången bestod även av ett flertal medelstora ordrar som bland annat taktiska övningssystem och ledningssystem. Orderstocken var vid perioden utgång 97 401 miljoner kronor (105 712).

"Under första kvartalet har stort fokus lagts på att säkerställa leverans av viktiga milstolpar inom större och medelstora projekt i orderstocken och på att fortsatt öka produktiviteten inom koncernen. Arbetet med att anpassa produktportföljen, öka marknadseffektiviteten och öka takten i automatisering och digitalisering av verksamheten fortskrider," säger Saabs vd Håkan Buskhe.
 • Oct 15, 2019

  Familjen Schmidt som i skärande bearbetning

  Reportage När Reinar var 7 år svarvade han häftstift medan brodern Erik, 5 år, matade stången från hallen. Idag arbetar tre generationer i familjeföretaget där gängverktyg alltid har varit huvudprodukten.
  273
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Reportage

  Familjen Schmidt som i skärande bearbetning

  När Reinar var 7 år svarvade han häftstift medan brodern Erik, 5 år, matade stången från hallen. Idag arbetar tre generationer i familjeföretaget där gängverktyg alltid har varit huvudprodukten.
  273
 • John Ericson MAF Reportage

  Säljaren som blev vd

  Redan som nybakad ingenjör fick han anställning som säljare på maskinhandelsföretaget. Idag är han vd och sätter upp riktlinjerna, men han är inte den som detaljstyr.
  391

 • Teknik

  Laserrök - ett hälsofarligt ämne

  Lasermärkning, lasergravering, lasersvetsning med flera är tekniker som vi alla känner till, men hur många av oss känner till att laserröken är ett hälsofarligt ämne?
  14