Håkan Buskhe, vd Saab. Foto: Saab AB.

Feb 15, 2019

Ökad försäljning för Saab


Efterfrågan på företagets produkter ska ge fortsatt tillväxt.

Saab stärkte sin marknadsposition under 2018. Orderingången 2018 uppgick till 28 miljarder kronor med en ökande orderingång av medelstora och mindre order. Saab fick en stor beställning gällande utvecklings- och driftsstödsresurser för Gripen i Sverige om 1,4 miljarder kronor under året. Under jämförelseåret 2017 fick Saab större beställningar uppgående till totalt 10,7 miljarder kronor. Försäljningsintäkterna uppgick till 33,2 (31,7) miljarder kronor, en tillväxt om 5 procent. 

Rörelseresultatet 2018 uppgick till 2 266 miljoner kronor (2 250) med en rörelsemarginal om 6,8 procent (7,1). Justerat för väsentliga jämförelsestörande poster om 298 miljoner uppgick rörelseresultatet till 2 564 miljoner kronor med en rörelsemarginal om 7,7 procent.

Saabs vd Håkan Buskhe kommenterar kvartalet i rapporten:

"Viktiga order erhölls, såsom ordern från Boeing avseende skolflygplanet T-X till det amerikanska flygvapnet. De större utvecklingsprojekten i orderstocken gick enligt plan och ett flertal större milstolpar i utvecklingen av den nya generationen Gripen till Sverige och Brasilien, det flygburna övervakningssystemet GlobalEye och uppgraderingen av ubåt HSwMS Gotland genomfördes under året med lyckat resultat." 

"Samtidigt identifierades och genomfördes en rad åtgärder för att långsiktigt stärka bolaget och öka produktiviteten. Åtgärderna innebär effektiviseringar av verksamheten och en plan för anpassning av produktportföljen, ökad marknadseffektivitet samt ökad digitalisering och automatisering. Under tredje och fjärde kvartalet genomfördes en stor del av de identifierade effektiviseringarna." 

"Den säkerhetspolitiska oron i världen ökar och många länder stärker fokus på försvars- och säkerhetsfrågor. Intresset för Saabs erbjudande är högt. Under det fjärde kvartalet 2018 genomfördes en företrädesemission om 6 miljarder kronor i syfte att stödja Saabs fortsatta tillväxtresa. Saabs stärkta kapitalbas ger möjligheter och förutsättningar att skapa ytterligare tillväxt framöver."

Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 om SEK 4,50 (4,40) per aktie. 
 • Mar 21, 2019

  Fullt drag i Sandviken

  Branschnytt Över 600 besökare har vallfärdat till Sandvik Coromants Tech Days som nu går in på tredje och sista dagen.
  0
Loading...

MEST LÄSTA

  Annons
 • Låt roboten sköta gradningen

  Gradning är en ständigt återkommande stötesten för alla aktörer i svensk industri. Här finns enorma besparingar att göra, menar Roger Cronholm på Schunk.
  163

SENASTE NYTT