Håkan Buskhe, vd Saab. Foto: Saab AB.

Feb 15, 2019

Ökad försäljning för Saab


Efterfrågan på företagets produkter ska ge fortsatt tillväxt.

Saab stärkte sin marknadsposition under 2018. Orderingången 2018 uppgick till 28 miljarder kronor med en ökande orderingång av medelstora och mindre order. Saab fick en stor beställning gällande utvecklings- och driftsstödsresurser för Gripen i Sverige om 1,4 miljarder kronor under året. Under jämförelseåret 2017 fick Saab större beställningar uppgående till totalt 10,7 miljarder kronor. Försäljningsintäkterna uppgick till 33,2 (31,7) miljarder kronor, en tillväxt om 5 procent. 

Rörelseresultatet 2018 uppgick till 2 266 miljoner kronor (2 250) med en rörelsemarginal om 6,8 procent (7,1). Justerat för väsentliga jämförelsestörande poster om 298 miljoner uppgick rörelseresultatet till 2 564 miljoner kronor med en rörelsemarginal om 7,7 procent.

Saabs vd Håkan Buskhe kommenterar kvartalet i rapporten:

"Viktiga order erhölls, såsom ordern från Boeing avseende skolflygplanet T-X till det amerikanska flygvapnet. De större utvecklingsprojekten i orderstocken gick enligt plan och ett flertal större milstolpar i utvecklingen av den nya generationen Gripen till Sverige och Brasilien, det flygburna övervakningssystemet GlobalEye och uppgraderingen av ubåt HSwMS Gotland genomfördes under året med lyckat resultat." 

"Samtidigt identifierades och genomfördes en rad åtgärder för att långsiktigt stärka bolaget och öka produktiviteten. Åtgärderna innebär effektiviseringar av verksamheten och en plan för anpassning av produktportföljen, ökad marknadseffektivitet samt ökad digitalisering och automatisering. Under tredje och fjärde kvartalet genomfördes en stor del av de identifierade effektiviseringarna." 

"Den säkerhetspolitiska oron i världen ökar och många länder stärker fokus på försvars- och säkerhetsfrågor. Intresset för Saabs erbjudande är högt. Under det fjärde kvartalet 2018 genomfördes en företrädesemission om 6 miljarder kronor i syfte att stödja Saabs fortsatta tillväxtresa. Saabs stärkta kapitalbas ger möjligheter och förutsättningar att skapa ytterligare tillväxt framöver."

Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 om SEK 4,50 (4,40) per aktie. 
 • May 22, 2019

  De vinner Volvos teknikpris för elektrifiering av bergtäkt

  Nyheter – Det här priset lyfter inte bara fram en innovation – utan en hel rad av innovationer som var nödvändiga för att tänka nytt kring en urgammal process, säger Lars Stenqvist, CTO på Volvo. Se filmen om projektet.
  0
 • May 22, 2019

  Svensk stålexport ökar

  Nyheter Det den svenska stålindustrin hittills i år förlorat på gungorna i USA har vi med råge tagit igen på karusellen i andra länder runt om i världen, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.
  0
 • May 22, 2019

  Anna mitt i digitaliseringsresan i Kode

  Reportage "Jag fick en väldigt bra förman som trodde på mig och jag lovade lära mig och att bli bäst." Nu är hon teamleder på lastbilsnavsgruppen och engagerad i den digitala resan på företaget.
  0
 • May 22, 2019

  Smartare produktion hos legotillverkaren i Kode

  Reportage Familjeföretaget grundades 1962 och har kunder som Scania, Atlas Copco, Westinghouse och Parker. Nu driver tredje generationen kusiner igenom digitalisering av verksamheten. Läs om deras resa.
  0
 • May 22, 2019

  Boliden satsar på vindkraft

  Miljö Har tecknat ett långsiktigt elförsörjningsavtal med ett företag inom vindkraftsutveckling, vilket innebär utökad produktion av fossilfri el i både Finland och Sverige.
  0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Bror Tonsjö_Anna Lönnroth Reportage

  Anna mitt i digitaliseringsresan i Kode

  "Jag fick en väldigt bra förman som trodde på mig och jag lovade lära mig och att bli bäst." Nu är hon teamleder på lastbilsnavsgruppen och engagerad i den digitala resan på företaget.
  0
 • Bror Tonsjö_Claes Tengström-1 Reportage

  Smartare produktion hos legotillverkaren i Kode

  Familjeföretaget grundades 1962 och har kunder som Scania, Atlas Copco, Westinghouse och Parker. Nu driver tredje generationen kusiner igenom digitalisering av verksamheten. Läs om deras resa.
  0