Foto: Saab.

Oct 22, 2019

Saab dubblar orderingången


Fortsatt stark efterfrågan inom försvarsindustrin.

Saabs orderingång mer än fördubblades i tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år, 9 383 miljoner kronor jämfört med 4 519. Sammantaget för de första nio månaderna uppgick orderingången till 19 093 miljoner kronor (17 183). Under kvartalet bidrog flera ordrar till den positiva utvecklingen, i första hand ordern från finska försvarsmakten på leverans och integration av ledningssystem till Finlands nya korvetter inom ramen för Squadron 2020-programmet. Saab ser beställningen som en stor milstolpe då det innebär en referenskund inom avancerade ledningssystem, integration och sensorer. Mindre ordrar fortsatte att växa i jämförelse med tredje kvartalet 2018. Att öka antalet små och medelstora ordrar har varit en målsättning för Saab. Efterfrågan på marknaden är fortsatt stark.

Försäljningsintäkterna uppgick i kvartalet till  7 914 miljoner kronor (6 419) och under de tre första kvartalen till 24 855 miljoner kronor (22 138), motsvarade en organisk tillväxt om 11 procent. Ökningen drevs främst av affärsområde Dynamics men även en stark utveckling inom övriga affärsområden.

Rörelseresultatet uppgick till 518 miljoner kronor (-61) för tredje kvartalet. De första nio månaderna landade rörelseresultatet på 1 739 miljoner kronor (1 142), med en rörelsemarginal om 7,0 procent (5,2). 

Arbetet med att förbättra effektiviteten och öka produktiviteten fortsätter och vidtagna åtgärder reflekteras i periodens stärkta rörelsemarginal i jämförelse med tredje kvartalet 2018, skriver Saab i rapporten. Arbetet med att anpassa produktportföljen fortskrider också. Digitalisering och automatisering av verksamheten fortsätter och under kvartalet har även flera steg tagits mot en effektivare styrning av marknad och försäljning, bland annat utsågs en marknadschef med plats i koncernledningen.

Den 23 oktober lämnar vd och koncernchef Håkan Buskhe över till sin efterträdare Micael Johansson.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT