Saab Aerostructures i Linköping. Foto: Saab.

Apr 8, 2020

Saab inför korttidsarbete för 500 medarbetare


Saabs affärsenhet Aerostructures i Linköping levererar produkter till den civila flygindustrin som har drabbats märkbart av effekterna av COVID-19.

Saab har idag fattat beslut om att införa korttidsarbete för 500 medarbetare på affärsenheten Aerostructures inom affärsområdet Industrial Product and Services (IPS). Huvuddelen av de medarbetare som berörs går ner till 60 procent av sin ordinarie arbetstid. Korttidsarbetet gäller från 14 april.

Effekterna av COVID-19 på Saabs verksamhet har hittills varit låg, givet bolagets stora orderstock och affärsmodell med långsiktiga åtaganden. Saabs affärsenhet Aerostructures i Linköping levererar produkter till den civila flygindustrin som har drabbats märkbart av effekterna av COVID-19.

COVID-19 påverkar verksamheten hos affärsenheten Aerostructures i form av minskad efterfrågan och störningar i underleverantörsledet. Därför anpassas nu verksamhetsnivåerna till de externa omständigheterna. De befintliga kontrakten och åtagandena hanteras inom den nya bemanningsnivån.

-Coronapandemin skapar en stor osäkerhet inom den civila flygindustrin där både leverantörer och kunder temporärt stänger sina anläggningar. Därför är det en självklarhet för Saab att se över verksamheten och säkerställa en snabb omställning till de nya förutsättningarna. Med detta bibehåller vi också kompetens och kapacitet som möjliggör en framtida tillväxt, säger Jessica Öberg, chef för Saabs affärsområde IPS.

Utöver detta har Saabs helägda teknikkonsultföretag Combitech, som är en affärsenhet inom IPS, infört korttidsarbete för 120 personer sedan tidigare som en följd av att flera svenska industrier har ställt om sin produktion.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Reportage

    Nya eldrivna Merca-vanen till Sverige

    Mercedes-Benz satsar enorma belopp på elektrifiering av sitt utbud. Nu svensk säljstart för nästa modell på tur - en elektrisk storkombi.
    181