Saab

Foto: Saab.

Dec 16, 2019

Saab går vidare i ubåtsupphandling


Den nederländska upphandlingen går nu in i nästa fas.

De nederländska myndigheterna tillkännagav idag att Saab och Damen, tillsammans med två andra kandidater, kommer att fortsätta till nästa fas i processen för ersättningen av ubåtarna av Walrus-klass (WRES) där fyra ubåtar ska upphandlas.

Saab och Damen Shipyards väntar på mer information från Nederländerna gällande hur processen kommer att fortlöpa.

Saab och Damen har ett starkt erbjudande som passar nederländska marinens och den nederländska försvarsindustrins kravspecifikationer. Om Saab och Damen blir valda, kan Saab Damens erbjudande innebära exportmöjligheter.

Saab och det nederländska varvet Damen Shipyards Group har gått samman och utvecklat en Expeditionary-ubåt för Nederländernas Walrus Replacement Programme. Ubåten Expeditionary bygger på den svenska ubåten A26:s förmågor, och kunskaper och färdigheter inom nederländsk naval skeppsbyggnad. Dessutom omsätts erfarenheterna från den svenska designen av Collins-klass ubåtarna till den australiska marinen.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT