Jul 4, 2016

Saab får order till Karlskrona


Saab har fått en order från FMV avseende minröjningsfartygen Koster. Ordervärdet uppgår till 147 miljoner kronor och arbetet kommer att utföras i Karlskrona.

Ordern från Försvarets Materielverk (FMV) avser modifiering och livstidsförlängning av svenska marinens minröjningsfartyg av typen Koster. Arbetet kommer att utföras i Karlskrona under perioden 2016-2017.

Saab ska genomföra livstidsförlängning samt modifieringar av två minröjningsfartyg i Kosterklassen. Beställningen innehåller även optioner på ytterligare beställningar till ett sammanlagt värde av MSEK 139 under åren 2017-2018. 

I arbetet ingår bland annat systemuppgraderingar, utbyte av framdriftsmaskineri samt modernisering av skydd för kemiska, biologiska och nukleära hot (CBRN).

-        Sverige är världsledande inom minröjning. Vi har en lång tradition av att bygga minröjningsfartyg i glasfiberkomposit, ett material som, förutom dess goda operativa egenskaper, ger lång livslängd, hög tillgänglighet och låg total driftskostnad, säger Gunnar Wieslander, chef för Saabs affärsenhet Saab Kockums.

Minröjningsfartygen ingår i en serie som byggdes i början av 1980-talet på dåvarande Karlskronavarvet. Fartygen modifierades i början på 2000-talet och fick då utökade förmågor med till exempel fjärrstyrda undervattensfarkoster. Förutom traditionell minjakt och minsvepning, kan fartygen även lägga ut minor och göra insatser vid ubåtsjakt.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT