Foto: Saab.

Mar 11, 2019

Saab får order från finska försvarsmakten


Ordervärde 95 miljoner.

Saab och Finska Försvarsmaktens logistikverk har tecknat ett kontrakt för leveranser av virtuella simulatorer för skjut- och grundläggande stridsutbildning med tillhörande underhåll i tre år. Ordervärdet är cirka 9 miljoner euro (95 MSEK) och första leveranserna kommer ske under 2019. 

Denna upphandling är en del av Försvarsmaktens program ”Utbildning 2020” och de virtuella simulatorerna ska vara i fullskalig användning under år 2021. Syftet är att stödja en effektiv och kvalificerad utbildning av de finska soldaterna. 

-        Vi ser detta som ett viktigt genombrott för vårt träningssystem “Ground Combat Indoor Trainer” (GC IDT). Finland får ett simulatorsystem som ger både bredd och djup, från grundläggande skjututbildning till avancerade scenarion, säger Åsa Thegström, chef för affärsenheten Training & Simulation inom Saabs affärsområde Dynamics 

Kontraktet innehåller modeller av de vapen som används i Finland, datorer med mjukvara som skapar den virtuella miljön och ger underlag för analys efter träningen.

Saab ska även sköta underhåll av systemet under tre år.

-        Med denna order utvidgar Saab Finland sin redan omfattande simulatorverksamhet med försvarsmakten i Finland. Saab har sedan 2006 varit leverantör av simulatorsystemet KASI till den finska försvarsmakten. Den här beställningen visar på ett fortsatt förtroende från kunden för Saabs militära tränings- och simuleringssystem, säger Anders Gardberg, Country Unit Manager för Saab i Finland.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT