Foto: Saab.

Mar 30, 2020

Saab drar tillbaka utdelningsförslag


Stor orderstock och långsiktiga affärer har hittills skonat företaget från coronaeffekter, men bolaget utesluter inte negativ påverkan framöver.

Saabs styrelse bekräftar sin bedömning av bolagets utdelningskapacitet för räkenskapsåret 2019, men på grund av den osäkerhet som coronaviruset COVID-19-utbrottet skapar i omvärlden har styrelsen beslutat att dra tillbaka sitt förslag om vinstutdelning till årsstämman, som hålls den 1 april 2020. När situationen kan analyseras bättre kan styrelsen bedöma möjligheten till ett nytt utdelningsförslag för 2019.

Saab har en robust finansiell ställning vad gäller kapital och likviditet, men mot bakgrund av den försämrade COVID-19-situationen och dess inverkan på människors hälsa och den globala ekonomin, är det styrelsens bedömning att man måste vidta åtgärder för att ytterligare öka beredskapen och skapa handlingsfrihet inför framtiden.

Hittills har COVID-19s inverkan på Saab varit låg, givet bolagets stora orderstock och affärsmodell med långsiktiga åtaganden. Bolaget kan emellertid inte utesluta framtida effekter på verksamheten om den nuvarande störningen i världshandeln förlängs.

Härutöver har Saabs valberedning beslutat att dra tillbaka förslaget till årsstämman om en höjning av styrelsearvodena, som i stället föreslås bli oförändrade från 2019.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Reportage

    Nya eldrivna Merca-vanen till Sverige

    Mercedes-Benz satsar enorma belopp på elektrifiering av sitt utbud. Nu svensk säljstart för nästa modell på tur - en elektrisk storkombi.
    181