Elin Molin. Foto: Saab.

Mar 19, 2018

Ny FMV-affär till Saab - värd över 100 miljoner


-Arbetet kommer i första hand att utföras på våra produktionsorter Linköping och Arboga, säger Ellen Molin, chef för Saabs affärsområde Support and Services.

Saab har tecknat ett avtal med Försvarets materielverk (FMV) för underhåll och tekniskt systemstöd inom området flygsäkerhetsmateriel. Avtalets totala värde inklusive optioner uppgår till 117,5 miljoner kronor.

Flygsäkerhetsmateriel delas in i flygplansbunden och personburen utrustning. Inom ramen för avtalet ska Saab, som auktoriserad underhållsorganisation, leverera både förebyggande och avhjälpande underhåll på materiel inom båda kategorierna, som exempelvis nödsändare och olika typer av flytvästar. Avtalet omfattar även tekniska tjänster i form av utredningar, försöksverksamhet och teknikinformation.

-       Arbetet kommer i första hand att utföras på våra produktionsorter Linköping och Arboga, säger Ellen Molin, chef för Saabs affärsområde Support and Services.

Grundavtalet sträcker sig över tre år, 2018-2020. Det innehåller även en option på ytterligare två år, liksom en option för stöd vid kris eller krig. Under avtalstiden avropar FMV och Försvarsmakten tjänsterna löpande enligt varje enskilt uppdrags förutsättningar.

-       Saab har en lång tradition av att leverera tjänster till FMV inom det här området och vi ser fram emot fortsatt gott samarbete, säger Ellen Molin.

FMVLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Reportage

    8 trender inom 3D-print

    Additiv tillverkning, även kallad 3D-printing, har funnits ganska länge vid det här laget, men det är först på senare år som den verkligen fått fart. 
    179