Foto: Absolent.

Feb 2, 2021

Så många får lämna Absolent i Sverige


Företaget inledde under 2020 ett åtgärdsprogram för att möta coronapandemin med sänkta kostnader.

Absolent Group AB (publ) vidtog under 2020 åtgärder för att minska kostnaderna i koncernen till följd av Covid-19. På kort sikt implementerade Absolent Group en rad olika åtgärder inklusive korttidspermitteringar och reducering av icke-kritiska kostnader.

Som en långsiktig åtgärd minskade koncernen sina kostnader på årsbasis med 53 MSEK genom ett övergripande åtgärdsprogram som kommunicerades i juni 2020. Besparingarna har gradvis börjat träda i kraft under andra halvan av 2020 för att nå full nivå vid försäljning av Gallito i början av januari 2021. Tillhörande engångskostnader för åtgärdsprogrammet uppgick till 42 MSEK.

Absolent Group har under 2020 vidtagit kraftfulla åtgärder för att konsolidera tidigare förärv, effektivisera produktionsprocesser och anpassa verksamheten för att hantera den vikande efterfrågan i samband med Covid-19. Efterfrågan minskade inom några av våra kundsegment på grund av Covid-19 och för att anpassa kostnadsbasen inom dessa kundsegment minskade vi vår personalstyrka på relaterade produktionsanläggningar och kontor.

Den globala personalstyrkan minskade med ca en fjärdedel, varav 11 personer i Sverige, 82 personer i Storbritannien och resterande personer i övriga världen. Detta i enlighet med tidigare kommunikation.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT