Foto: Husqvarna. New Generation Chainsaw

Mar 5, 2020

Så här påverkas Husqvarna Group av coronaviruset


Uppskattning av Covid-19 konsekvenser för Husqvarna Group’s försäljning för det första kvartalet 2020

Husqvarna Group uppskattar påverkan på nettoomsättningen för det första kvartalet 2020 till cirka 3 procent (med Q1 2019 som referens*) på grund av störningar i leverantörskedjan relaterat till Covid-19 utbrottet.

Utvecklingen av Covid-19 har stort fokus inom Husqvarna Group och företaget gör sitt yttersta för att säkerställa anställdas hälsa och säkerhet samt minimera eventuella effekter på verksamheten. Koncernens tre produktionsenheter i Kina har varit i drift sedan mitten av februari med gradvis ökande kapacitet. Initiativ som tagits för att minimera påverkan på verksamheten inkluderar säkring av komponenter och transporter samt användning av alternativa leverantörer.

Med hänvisning till utvecklingen i de berörda regionerna, där situationen i Kina stabiliseras och gradvis förbättras medan det fortfarande råder viss osäkerhet i Europa, är det för närvarande svårt att bedöma hur länge påverkan i leverantörskedjan kvarstår. I dagsläget ser vi ingen förändring i efterfrågan från kunder som en konsekvens av Covid-19.


*Justerat för lämnad Consumer Brands verksamhet
  • Jul 7, 2020

    Industrins orderingång ökade i maj

    Nyheter Totala orderingången ökade men trots det uppvisade en majoritet av industrins delbranscher negativa utvecklingstal på månadsbasis.
    5
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT