Martin Lundstedt. Foto: Volvo.

Apr 29, 2021

Så här blir Volvo och Daimlers bränslecellsatsning


Idag har fordonsjättarna presenterat riktlinjerna. Planerar serietillverkning 2025 och ställer krav på Europas politiker.

I dag presenterade de två fordonsjättarna Daimler Truck AG och Volvokoncernen officiellt grunddragen i sin utvecklingsplan för cellcentric, som är de båda företagens nya gemensamma samriskföretag inom området bränsleceller.

Med målet att bli en ledande global tillverkare av bränslecellssystem kommer cellcentric att göra en av Europas största satsningar inom serietillverkning av bränslecellssystem, och produktionen är planerad att inledas 2025. För att påskynda lanseringen av vätgasbaserade bränsleceller kräver de två ägarna av cellcentric ett politiskt ramverk för vätgas inom EU, så att tekniken kan bli en kommersiellt gångbar lösning.

Enligt Daimler Truck AG och Volvokoncernen kommer rena batterielektriska och vätgasbaserade bränslecellslastbilar att komplettera varandra, beroende på de enskilda kundernas behov. Batteridrift kommer främst att användas för lägre lastvikter och kortare sträckor, medan bränslecellsdrift kommer att bli förstahandsvalet för tyngre laster och längre avstånd.

Martin Lundstedt, vd för Volvokoncernen, säger: 

– Vår gemensamma ambition är att se till att målen i Parisavtalet om att bli koldioxidneutrala senast år 2050 uppfylls. Vi är övertygade om att tekniken med vätgasbränsleceller har en viktig roll i att hjälpa oss att nå den milstolpen. Men vi vet också att det finns så mycket mer att uppnå än bara elektrifiering av maskiner och fordon. Det måste finnas ett större samarbete mellan offentliga och privata intressenter för att utveckla den erforderliga tekniken och infrastrukturen, och därför kräver vi att beslutsfattare och regeringar över hela världen agerar på ett enhetligt sätt så att vi tillsammans kan göra tekniken med vätgasbränsleceller till en framgång. 

De största lastbilstillverkarna i Europa kräver därför, med stöd från Daimler Truck AG och Volvokoncernen, att cirka 300 vätgasstationer med hög prestanda och som lämpar sig för tunga fordon utvecklas senast år 2025 och att det senast år 2030 ska finnas 1 000 stationer för tankning av vätgas i Europa. Det här gemensamma initiativet, som går ut på att vätgas ska användas som bärare av grön elektricitet och som bränsle i eldrivna lastbilar, är ett viktigt led i att fasa ut de fossila bränslena inom vägtransporter.

Eftersom koldioxidneutrala lastbilar för närvarande är betydligt dyrare än vanliga fordon behövs det ett politiskt ramverk för att säkerställa att det finns en efterfrågan och att priserna blir överkomliga. Enligt Daimler Truck AG och Volvokoncernen bör detta innefatta incitament för koldioxidneutral teknik och ett beskattningssystem baserat på kol- och energiinnehåll. Ett system för handel med utsläppsrätter kan vara ytterligare ett alternativ.

Storskalig serietillverkning

Just nu konceptualiserar cellcentric planerna för storskalig serietillverkning. Mer information och ett beslut om placering kommer att meddelas under 2022. Som ett viktigt steg på vägen mot serietillverkning förbereds just nu en för-serietillverkning på en ny anläggning i Esslingen utanför Stuttgart. 

Daimler Truck AG:s och Volvokoncernens mål är att börja med kundtester av bränslecellslastbilar om cirka tre år och att serietillverkningen av bränslecellslastbilar ska vara i gång under den andra hälften av det här årtiondet. 

Samriskprojekt för bränslecellssystem

Den 1 mars 2021 bildade Daimler Truck AG och Volvokoncernen cellcentric. För detta ändamål förvärvade Volvokoncernen 50 procent av aktierna i befintliga Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG för cirka 6,3 miljarder kronor (cirka 0,6 miljarder euro) på kassa- och skuldfri basis. I november 2020 undertecknade Daimler Truck AG och Volvokoncernen ett bindande avtal för samriskprojektet.  Ett preliminärt, icke-bindande avt
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117