Aug 19, 2016

Ronnie Letens mål: Atlas Copco ska bli världsledande inom vakuumteknik


Sedan förvärvet av Edwards Group i januari 2014 har Atlas Copcos vakuumverksamhet vuxit. Det blivande affärsområdet omsätter redan över 10 miljarder på en tillväxtmarknad.

- Vårt mål är att bli världsledande inom vakuumlösningar, säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen.

Sedan förvärvet av Edwards Group i januari 2014 har Atlas Copcos vakuumverksamhet vuxit. Ett antal förvärv inom vakuumområdet har gjorts eller pågår, inklusive Leybold och CSK, vilket ger möjligheten att skapa ett eget affärsområde.

Atlas Copco kommer nu att etablera ett femte affärsområde, Vakuumteknik. 

- Den globala vakuumverksamheten är ett tillväxtområde och genom att skapa ett separat affärsområde med en dedikerad organisation kommer vårt redan starka kundfokus att öka ytterligare, säger Ronnie Leten.

Det nya affärsområdet hade omräknade intäkter på SEK 10.5 miljarder för de 12 månader som avslutades den 30 juni 2016. Dessutom kommer det nya affärsområdet att omfatta verksamheten från vissa förvärv som gjorts efter den 30 juni 2016 med sammanlagd omsättning på cirka SEK 4 miljarder.

Det nya affärsområdet kommer att vara verksamt från den 1 januari 2017 och ha cirka 6 800 anställda, inklusive extern arbetskraft. 

De viktigaste marknaderna är halvledare, vetenskapliga instrument och ett brett utbud av industrisegment inklusive kemiska processindustrier, livsmedelsförpackning och pappershantering.

Från den 1 januari 2017 kommer Atlas Copco att ha fem affärsområden; Kompressorteknik, Vakuumteknik, Industriteknik, Gruv- och bergbrytningsteknik, och Bygg- och anläggningsteknik. Efter inrättandet av ett femte affärsområde kommer divisionen Vacuum Solutions inom Kompressorteknik inte längre vara i drift och dess verksamhet kommer att flytta till Vakuumteknik. Rekryteringen av en affärsområdeschef för Vakuumteknik inleds omgående.

Foto: Atlas Copco.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT