På bilden företrädare för ägarna till Swerea AB undertecknar avtalet för Swerim: Pia Sandvik (vd RISE), Hans Klang (ordf. Intressentföreningen för Korrosionsforskning), Bo-Erik Pers (ordf. MEFOR samt ordf. Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning), Anna Davidsson(ordf. IVF:s Intressentförening) samt Lars Johansson (Svenska Gjuteriföreningen).

Jun 29, 2018

RISE förvärvar Swerea


Samtidigt kraftsamlar stål- och metallindustrin genom nya forskningsinstitutet SWERIM där de kvarvarande bolagen Swerea MEFOS och KIMAB ska ingå.

RISE stärker sin position som Sveriges nav för industriforskning. Genom att förvärva delar av forskningskoncernen SWEREA ökar RISE sin kompetens och kapacitet för att kunna bidra till svensk konkurrenskraft och hållbar utveckling.

SWEREA består av fem forskningsinstitut inom material-, produktions- och produktutveckling: IVF, SICOMP, SWECAST, KIMAB och MEFOS. Samgåendet mellan bolagen genomförs den 1 oktober 2018. Affären berör 540 medarbetare över hela landet.

Bolagen MEFOS och delar av KIMAB, med totalt 185 medarbetare, uppgår i ett helt nytt forskningsinstitut med fokus på stål-, gruv- och metallforskning där RISE blir delägare.

- Det är fantastiskt roligt att vi på RISE nu får ytterligare 355 innovativa problemlösare. För att kunna möta de stora samhällsutmaningarna och inte minst omställningen mot ett hållbart samhälle behöver vi jobba över forskningsgränserna. Det är i gränssnittet mellan olika teknologier och kompetenser som de nya landvinningarna kommer. Ju bredare branschkunnande vi har desto starkare spelare och attraktivare samarbetspartner blir vi för industrin, säger Pia Sandvik, vd för RISE. 

Genom affären stärks RISE totala forskningsförmåga inom bland annat digitalisering, smart industri, produktionsteknik, återvinning och materialutveckling.

- Vi brukar ofta säga att Sverige ligger i framkant när det handlar om innovation. Och visst är vi duktiga. Men för att långsiktigt säkerställa att vi är en internationellt framträdande aktör behöver vi etablera breda och tvärfunktionella samarbeten. Med SWEREA tar vi nu ännu ett steg mot att samla Sveriges olika forskningsinstitut.  

Samtidigt kraftsamlar alltså den svenska gruv- och stålindustrin för gemensam forskning genom att bilda ett nytt institut, Swerim AB. Syftet är att skapa en mer effektiv forskningsverksamhet med större möjligheter att styra verksamheten mot än högre industrinytta i tät samverkan med de svenska gruv- och stålföretagen. 

Bildandet sker genom en delning av det nuvarande forskningsinstitutet Swerea som ägs av näringslivet och staten tillsammans. Det som idag heter Swerea MEFOS och delar av Swerea KIMAB kommer att uppgå i det nya institutet, SWERIM AB. Resterande delar av Swereas verksamhet kommer att uppgå i RISE. Det nya metallforskningsinstitutet kommer att vara igång den 1 oktober 2018.

− Den svenska stål- och metallindustrin måste kraftfullt fortsätta att utveckla sina produkter och deras egenskaper för att behålla sin ställning på marknaden. Såväl material- som applikationsutveckling kommer att vara centralt för att företagen ska kunna fortsätta vara bland de ledande leverantörerna i världen, säger Bo- Erik Pers, vd på Jernkontoret och ordförande för Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning.

Den svenska gruv- och stålindustrin gör bland annat stora satsningar för att bli de första i världen som skapar en fossilfri produktion av gruv- och stålprodukter. 

− Vi är oerhört motiverade av att nå vårt mål om fossilfrihet. Det nya forskningsinstitutet är en viktig pusselbit för att nå dit, säger Bo-Erik Pers.

--
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • dmgmori Reportage

    Globala jätten till Elmia Verktygsmaskiner

    Inom 30 mils radie från Jönköping hittar verktygsmaskinstillverkaren 80 procent av sina svenska kunder. Därför är det en självklarhet att ställa ut på Elmia Verktygsmaskiner.
    232