Foto: Karlstad universitet.

Nov 13, 2017

Resurseffektiv tillverkning genom 3D-printing i metalliska material


Vilken inverkan har 3D-printing på produktdesign, material, komponenttillverkning, affärsmodeller, logistik med mera? Seminarium den 14 november.

Vid Karlstads universitet pågår projektet AT-LAB där ett laboratorium byggs upp för att utveckla kunskap kring 3D-printing/additiv tillverkning av metalliska material. Den 14 november anordnas ett öppet seminarium i samverkan med Örebro universitet och Uddeholms AB. 

- Additiv tillverkning är ett nytt sätt för resurseffektiv tillverkning som ger unika möjligheter att gå från ”data to thing” snabbt och flexibelt, säger Pavel Krakhmalev, professor i materialteknik på Karlstads universitet. Det omtalas ofta som nästa industriella revolution och utvecklingen inom området sker snabbt över hela världen.

AT-LAB vid Karlstads universitet, Uddeholms AB och Örebro universitet inbjuder till ett öppet seminarium om 3D-printnings/additiv tillverknings inverkan på produktdesign och kunderbjudanden, material, komponenttillverkning, affärsmodeller, värdekedjor, logistik med mera.

- Det är viktigt att akademin presenterar, diskuterar och tillgängliggör ny kunskap om additiv tillverkning för att stödja vetenskaplig och industriell utveckling inom området, säger Pavel Krakhmalev. I samarbete med Örebro universitet och Uddeholms AB ger vi nu ett seminarium kring pågående utveckling och nya idéer inom additiv tillverkning.

Tid och plats: 14 november 09.00-12.00 i Ljungbergssalen (Ägget) i Hus 21, Karlstads universitet.

Programmet
09.00-09.45 Industriell 3D-printing – produktdesign, kunderbjudanden, affärsmodeller med mera, Nader Asnafi, professor Örebro universitet
09.45-10.15 Kaffe
10.15-11.00 3D-printing – produktion i framtiden, Johnny Sjöström, VD Uddeholms AB
11.00-11.45 3D-printing – materialrelaterade aspekter, Pavel Krakhmalev, professor Karlstads universitet
11.45-12.00 Diskussion
12.00 Avslutning

Seminariet syftar till att utveckla befintlig kunskap inom additiv tillverkning, förklara dess användbarhet, fördelar och nackdelar samt framtida möjligheter. Seminariet vänder sig till företrädare för industrin, forskare och studenter - överhuvudtaget människor som är nyfikna på att lära sig mer om additiv tillverkning.

För mera information kontakta Pavel Krakhmalev, professor i materialteknik på Karlstads universitet på 070 181 12 64 eller pavel.krakhmalev@kau.se

3DLoading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    80

SENASTE NYTT