Kai Wärn, VD och koncernchef. Foto: Husqvarna.

Oct 22, 2019

Resultatskutt för Husqvarna


Rörelseresultatet lyfter medan omsättningen ligger oförändrad.

Husqvarnas nettoomsättning ökade med 5% till 8 429 Mkr (8 042) för tredje kvartalet, eller oförändrad justerat för valutakurseffekter. Nettoomsättningen ökade med 2%, justerat för den lämnade verksamheten i Consumer Brands. Rörelseresultatet ökade till 414 Mkr (225), exklusive jämförelsestörande poster på 0 Mkr (-349), med en förbättring av rörelsemarginalen till 4,9% (2,8), exklusive jämförelsestörande poster.

“Nettoomsättningen var oförändrad under tredje kvartalet men ökade med 2% justerat för den lämnade verksamheten i Consumer Brands och valutakurseffekter. Försäljningen påverkades negativt av en svagare efterfrågan i Nordamerika, speciellt för hjulburna produkter, medan den utvecklades positivt i Europa med en god tillväxt för robotgräsklippare och batteridrivna produkter," kommenterar vd Kai Wärn i rapporten.

Rörelseresultatet utvecklades positivit i alla divisioner. "Våra omstruktureringsaktiviteter och effektivitetsförbättringar, liksom prishöjningar bidrog till det högre rörelseresultatet," skriver Kai Wärn.

"Under året har vi gjort goda framsteg på vår väg mot lönsamhetsförbättring. Vår rullande 12-månaders rörelsemarginal uppgår nu till 9,3%, en ökning från 7,9% från årsskiftet 2018, exklusive jämförelsestörande poster. Direkt operativt kassaflöde för de första nio månaderna förbättrades till 3 771 Mkr (2 114), drivet av högre rörelseresultat och positiva förändringar i rörelsekapitalet. Framöver kommer vi att öka vårt fokus på kostnadseffektivitet för att främja fortsatta strategiska initiativ och vår lönsamhetsförbättring.”
    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    101
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT