Kaj 7 i Narvik. Foto: LKAB.

Aug 15, 2019

Resultatlyft för LKAB


En extrem marknad med höga priser, förklarar gruvbolagets vd Jan Moström.

Gruvbolaget LKAB ökade nettoomsättningen i andra kvartalet med 50 procent till 9 233 (6 160) Mkr jämfört med samma period föregående år. Samtidigt stärktes rörelseresultatet till 4 116 (931) Mkr. Kvartalet har präglats av mycket goda marknadsvillkor.

Produktionen under andra kvartalet uppgick till 6,2 (6,1) Mt och leveranserna till 6,7 (6,4) Mt, varav 84 procent var högförädlade pellets. Ett antal mindre störningar både i Kiruna och Malmberget påverkade produktionen till viss del.

Sett till första halvåret ökade omsättningen med 34 procent jämfört med föregående år och rörelseresultatet stärktes med 166 procent och uppgick till 6 629 (2 492) Mkr. Resultatförbättringen beror framför allt på högre järnmalmspriser och en starkare dollarkurs. Något lägre leveransvolymer i första kvartalet bidrog negativt. 

— Marknaden är på många sätt extrem just nu. Världsmarknadspriser och valutakurser är dock inget vi råder över, därför arbetar vi fokuserat för att värna konkurrenskraften så att vi är redo när konjunkturen vänder. Det handlar om kostnadskontroll, produktionsstabilitet, ökade volymer och investeringar i utvecklingen av nästa generations LKAB, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Efter en utdragen process meddelades den 17 juni att Kiruna kommun har beslutat att ge LKAB det planbesked som är en förutsättning för framtida gruvbrytning i Kiruna. Att planbeskedet nu har godkänts innebär att detaljplanearbetet för att göra om delar av centrum till industrimark kan fortsätta. Prospekteringsarbetet har under kvartalet fortlöpt enligt plan. Målsättningen är att på fem års sikt säkerställa en miljard ton mineraltillgångar.

Att maximera volymerna i det nuvarande produktionssystemet är en förutsättning för framtida tillväxtinvesteringar varför produktionsstabilitet fortsätter att vara centralt för LKAB, skriver bolaget i rapporten.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT