Anders Carlsson. Foto: AQ Group.

Anders Carlsson. Foto: AQ Group.

Feb 18, 2021

Resultatlyft för AQ Group


Återhämtning i volymer och snabb kostnadsanpassning.

Fjärde kvartalet präglades av ett starkt operativt resultat drivet av återhämtning i volymer och bra kostnadskontroll. Nettoomsättningen minskade med 3,4% till 1 256 MSEK (1 300) och rörelseresultatet (EBIT) ökade med 93,3% till 125 MSEK (65).

För helåret 2020 minskade nettoomsättningen med 5,7% till 4 819 MSEK (5 113) och rörelseresultatet (EBIT) ökade med 17,8% till 401 MSEK (340).

"Vi har under året visat att vi klarar av att anpassa våra kostnader vid en nedgång. AQ har en stark motståndskraft mot konjunktursvängningar tack vare vår snabbfotade och decentraliserade struktur. Vi har också en bra riskspridning mot många olika affärer och en hälsosam exponering mot de hållbara produkter och lösningar som våra kunder utvecklar för att göra något åt klimathotet," kommenterar vd Anders Carlsson rapporten.

"Pandemin har påverkat AQ på många sätt. Framförallt har vi tappat nettoomsättning men även drabbats av materialstörningar och merkostnader. Särskilt dramatisk var den v-formade upp och nedgången i andra kvartalet där vi är stolta över att vi hela tiden lyckades leverera till våra kunder. Vi har erhållit stöd för korttidsarbete och ersättning för lägre volymer från flera av de länder där vi är verksamma.  Dock är AQ:s egna kostnadsbesparingar fortsatt mer än dubbelt så stora än det vi har fått i stöd.  Stödåtgärderna har inneburit att vi har kunnat bibehålla vår förmåga och personal och på så vis fortsätta generera arbetstillfällen och skatteintäkter i de samhällen där vi är verksamma."

För att säkerställa maximal finansiell handlingsfrihet under inledningen av 2021 föreslår styrelsen att ingen utdelning utgår för 2020. Styrelsen kan dock återkomma senare under året och föreslå utdelning. 

Den 1 april tillträder James Ahrgren som ny vd för AQ-koncernen.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT