Åke Nilsson, Sandvik Cormant, visar en liten nyhet med stor potential; QR, ett axiellt spårsvarvsverktyg med djupt instickmått.

Feb 21, 2019

Reportage: Att välja rätt verktyg för rätt sammanhang


Verktygsnyheterna duggar tätt. Verktyg som ska hålla längre, kunna köras fortare och avverka mer material på kortare tid. Svensk Verkstad pratar med några av leverantörerna.

Skärande bearbetning är föremål för ständig utveckling och verktygsleverantörerna kommer ofta med nya innovationer. Huvudmålet är att höja produktiviteten genom att skapa verktyg som håller längre, kan köras fortare och som avverkar mer material på kortare tid. Därtill kommer smarta metoder som utarbetas för att nå målet med de förbättrade verktygen.

Sandvik Coromant har de senaste åren kommit med metoder som lyft svarvtekniken ordentligt. Exempelvis PrimeTurning för svarvning i alla riktningar, liksom dynamisk grovsvarvning, avstickning med Y-axel och så vidare.

– De här metoderna har slagit igenom ute på verkstäderna och det är vanligt att man programmerar på det viset, säger Åke Nilsson, Sandvik Coromant. Det tar ju alltid ett tag innan man anammar ny teknik, men nu är det vanligt.

Högaktuellt från Sandvik Coromant är just nu ett axiellt spårsvarvverktyg med speciella egenskaper, QF-systemet.

– Det är det system på marknaden som har det djupaste insticksmåttet, säger Nilsson. Har man ett 25-skaft och ett 4 millimeter brett skär får man ett spårdjup ända upp till 40 millimeter.

Åke fanns på plats hos Edströms i samband med Metal Inspiration Days i slutet av förra året och visade då det lilla verktygets storhet. Där använde han sig också av dynamisk grovsvarvning – och helt vanlig svarvning.

Det finns en enorm flora av verktyg för alla typer av applikationer.

Valet är viktigt

– Alla verktyg har sitt berättigande, säger Jan Bengtsson på Kyocera. Men det gäller välja rätt verktyg till rätt sammanhang. Målet är att avverka mesta möjliga material på minsta möjliga tid, men samtigt har man många andra parametrar att ta hänsyn till, vilken kvalité man vill ha, vilken yta man vill ha och så vidare.

Ekonomi är en annan.

– Ska jag välja hårdmetallsfräsen eller vändskärsfräsen som kostar så mycket eller diamantfräsen som kostar tio gånger så mycket? Då ska man också betänka att livslängden på diamantfräsen är kanske hundra gånger så lång som de andras.

Kyoceras högmatningsfräsar med vändskär har blivit mycket populär och väljs allt oftare framför solida fräsar eftersom det är bra ekonomi i den.

Ska förbättra produktionen
Seco är verktygsleverantör, men har ett nytt intressant koncept för servicelösningar.
– Syftet med Seco Consultancy Service är att hjälpa kunderna att optimera produktionen, berättar Maria Strömberg Bylund.

Här handlar det inte bara om Secos kärnverksamhet, det vill säga det som händer runt spindeln på maskinerna.

– Vi ska titta på i princip hela produktionssytemet. Allt hör ihop.

Maria Strömberg Bylund, Seco Consultancy Service.

Teamet från Seco ägnar en vecka åt att gå igenom hela produktionen hos kunden för att i slutänden redovisa sina resultat och förlag på vad som bör förbättras – och hur.

– Vi hittar faktiskt en hel del saker som har stor förbättringspotential. Något som de flesta faktiskt har klart för sig, men som de av olika anledningar inte tar tag i.

Seco Consultancy Service blir på det sättet en katalysator för förbättringar och produktivitetshöjande åtgärder.

Ett tydligt och vanligt exempel på vad som kan förbättras hänger ihop med skärande bearbetning och just den biten som Seco i första hand levererar; vändskär.

– Man använder felaktiga verktyg, sliter för mycket eller för lite på verktygen, mycket hanteringsproblem och så vidare.

I ett fall kom man fram till att 25 procent av skären var sönderkörda, vilket innebar 28 skär om dagen, med allt vad det innebär i driftstopp och tidsförluster.

– Det är ganska enkelt att åtgärda sådant och det kan spara väldigt mycket pengar.
Seco Consultancy Services verksamhet kan alltså förbättra produktiviteten på svenska verkstäder.

– Vi är i en uppbyggnadsfas men tror att vi ska kunna göra mycket nytta i fortsättningen, säger Maria Strömberg Bylund.

Läs mer i Svensk Verkstad nr 7.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT