Solectro filtertrolley

Jumbo filtertrolley. Foto: Solectro.

Nov 25, 2019

Ren och frisk luft på labbet


Jumbo filtrerar damm, gas och ånga i laboratoriemiljöer

JUMBO Filtertrolley för laboratoriemiljöer är ett mobilt och tyst aggregat som filtrerar luften så att den blir ren och frisk på arbetsplatsen. Jumbo Filtertrolley är liten, nätt och extremt tyst (> 48 db) och lämpar sig för en flexibel arbetsplats och kan enkelt anpassas för olika arbetsförhållande.

Eliminerar luftburna partiklar och föroreningar
Jumbo Filtertrolley eliminerar alla ackumulerade luftburna föroreningar. JUMBO Filtertrolley används för extrahering och filtrering för applikationer på manuella arbetsstationer inom medicin och laboratorium, hantverk, men också inom olika industrier. Jumbo Filtertrolley kan varieras och justeras efter olika behov och krav med hjälp av olika filterinsatser, extraktionsarmar och sugkoppar.

Jumbo Filtertrolley passar mycket bra för att extrahera och filtrera mycket fint damm, medicinsk laserrök, lodrök, lukt eller lösningsmedelsångor.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT