Foto: Jonas Bilberg. Teknikföretagen/Bredda Bilden.

May 12, 2021

Rekordtryck i exportindustrin


Högsta nivån sedan 2007.


Business Swedens Exportchefsindex (EMI) fortsatte uppåt i snabb takt och nådde rekordnivå andra kvartalet. EMI ökade med 6 enheter till 70,9 (från 64,9 första kvartalet) – den högsta nivån som uppmätts sedan mätningen påbörjades 2007.

-Resultatet indikerar att exportföretagen ser ljuset i tunneln och att vi går mot mer normala tider, säger Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden.  

Uppgången drevs av en markant ökning i delindex för nuläge som steg med 10,8 enheter till 75,0 andra kvartalet, från 64,2 första kvartalet. Att index ligger betydligt över 50-strecket – skiljelinjen mellan optimism och pessimism – signalerar att exportföretagen har en optimistisk syn på exporten. 

– Den ovanligt starka mätningen som bjöd på rekordnoteringar indikerar att exportföretagen ser ljuset i tunneln och att vi går mot mer normala tider. Asien fortsätter att vara tillväxtmotor med en ytterligare uppgång i index för förväntad exportefterfrågan från regionen, förklarar Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden. 

Utmärkande för den här mätningen är att exportföretagen påtagligt stärkte sin syn på nuläget medan de dämpade synen något på tre månaders sikt. EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna, ökade med måttliga 1,1 enheter till 66,7 andra kvartalet. 

Delindex för exportförsäljningen i nuläget ökade med 8,5 enheter till 82,7 andra kvartalet. Index för lönsamhet i exportförsäljningen i nuläget tog även ett betydande språng och ökade med 9,5 enheter till 69,9. Den allra största ökningen sågs inom delindex för exportorderstockarna som ökade rejält med 14,5 enheter till 72,5, från 58,0 föregående kvartal. 

Trots att flertalet av de framåtblickande delindexen föll andra kvartalet ligger de flesta kvar på höga nivåer konstaterar Lena Sellgren.

– De risker vi ser i närtid är kopplade till förseningar i vaccinationerna, men även brist på insatsvaror och tillgång till frakt vilket allt fler företag ser som överhängande problem. Detta reflekteras i den kraftiga uppgången i andelen företag som väntar sig ökade leveranstider. Det mesta talar dock för att exportföretagens optimism består, avslutar Lena Sellgren. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117