Tillverkning med AM teknik (3D-printning i metall). Teknik som GKN Aerospace använder sig av i såväl tillverkning som i sitt utvecklingsarbete. Foto: GKN.

Jun 4, 2018

Rekordstora satsningar för GKN Aerospace i Sverige


792 miljoner kronor i FoU under 2017 och 500 arbetstillfällen i Trollhättan är kopplade till forskning.

2017 visar på rekordnivåer för investeringar i forskning och utveckling for GKN Aerospace i Sverige.
• Totalt investerades 792 miljoner kronor i forskning och utveckling under 2017, en ökning med 100 miljoner kronor (14%) jämfört med 2015.
• 500 arbetstillfällen vid GKN Aerospace i Trollhättan är kopplade till arbetet med forskning och utveckling.
• Fokus på lättviktsmaterial och additiv tillverkningsteknik för att minska vikt och klimatpåverkan från flyget.

GKN Aerospace i Trollhättan har under de senaste två åren ökat sina satsningar inom flyg- och rymdforskning. Detta är en del i en uppåtgående trend som avspeglar företagets roll på en växande marknad och som ett företag i den tekniska framkanten på området.

Fokus på arbetet hos GKN:s forskning finns inom lättviktsmaterial och tillverkningsteknik där företaget bland annat kommit långt inom digitalisering och additiv tillverkning (3D Printing). I dagsläget arbetar man bland annat med projekt för att minska utsläppen från flyget, men även effektivare raketmotorer och nästa generations motor till stridsflyg är områden av intresse.

Vartannat år redovisar företagen sina satsningar på forskning och utveckling till statistiska centralbyrån, SCB. När GKN nu sammanställt sitt underlag för 2017 ser vi totala investeringar inom företagets forskning på 792 miljoner kronor för 2017. Detta är en ökning på närmare 100 miljoner kronor jämfört med de siffror som redovisades 2015, och även en ökning jämfört med föregående år.

En del av den finansiering som erhålls för forskningsfinansiering är offentliga medel.Här finns stöd till den Europeiska rymdverksamheten som Sverige finansierar via rymdorganet ESA, och stöd till svensk flygforskning via innovationsmyndigheten Vinnova. Positivt är att finansiering som GKN vunnit från EU är stor. Här erhöll företaget 2017 ca 60 miljoner kronor, främst inom programmet Clean Sky. Offentliga medel motfinansieras vanligtvis fullt ut från industrin och huvuddelen av GKN:s forskningsarbete är egenfinansierat.

-Vi ser en kontinuerlig ökning av våra ambitioner inom forskning och produktutveckling. Detta är helt i linje med en växande marknad och ökande krav på ett hållbarare och bränslesnålare flyg. Genom att fortsätta satsa på ny teknik satsar vi också på vår konkurrenskraft för framtiden. Säger Patrik Johansson, som arbetar med forsknings- och innovationsfrågor på GKN i Trollhättan.

GKN Aerospace Engine Systems i Trollhättan (före detta Volvo Aero) hör till de större enheterna inom GKN-koncernen. I Trollhättan finns huvudkontoret för hela Engine Systems, med verksamhet på tolv platser i Sverige, Norge, USA och Mexico.

Engine Systems är en av del av divisionen GKN Aerospace, som är en ledande global leverantör av teknologier till världens flygindustrier. Företaget utvecklar och bygger avancerade komponenter till de stora flygplanstillverkarna, både till flygplanen och flygmotorerna.

FoULoading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    80

SENASTE NYTT