IUCZ Jonas Bilberg

IUC Z. Foto: Jonas Bilberg.

Jul 2, 2019

Rekordstor nyindustrialiseringssatsning för små och medelstora industriföretag


IUC Z-GROUP och Region Jämtland Härjedalen har krokat arm för att genomföra den största satsningen i mannaminne för länets industri.


Medel från Europeiska utvecklingsfonden och Tillväxtverket inom området Smart Industri har växlats upp med privata medel och offentliga pengar från Region Jämtland Härjedalen, vilket innebär 32 miljoner kr över tre år.

Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industri- och industrinära företag i linje med nyindustrialiseringsstrategin, Smart Industri. I region Jämtland Härjedalen sysselsätts 8500 personer totalt inom olika industrinäringar. Industrin är viktig, även för andra branscher. Man brukar räkna med 2,6 extra arbeten på varje industriarbete.

Projektet har som mål att ge ökad kunskap och färdighet om finansieringsmöjligheter och investeringsplanering. Ökad kunskap om produktivitetshöjning genom industriell modernisering. Och ökad kunskap om utvidgade värdekedjor, kundvärde och internationalisering.

Region JH har rollen som projektägare och IUC Z-GROUPs roll är framförallt att förmedla möjligheter till företagen, göra tillväxtintervjuer/analyser och slussa in företagen i program eller företagsspecifika insatser i en omfattning som aldrig förr. Tillverkande och tillverkningsnära företag i länet med ambition att växa kommer nu att kunna ges en rejäl skjuts i sin utvecklingsresa.

Har ditt företag möjlighet att medverka?

Alla industriföretag och industrinära företag i region Jämtland Härjedalen är välkomna att ta kontakt för mer information. Vare sig medlem i IUC Z-GROUP eller inte.

IUC Z-GROUP ägs av ca 60 tillverkande företag i Jämtlands län, och tillsammans har företagen ca 2100 anställda. IUC Z är en strategisk utvecklingspartner för jämtländsk industri och tillhandahåller gemensamma eller skräddarsydda utbildningar, organiserar nätverk och servar delägarna med upphandling av gemensamma leverantörsavtal. IUC Z driver angelägna projekt och utgår från företagens behov i syfte att öka industrins konkurrenskraft.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT